zondag 16 januari 2022 om 10.00 uur

Morgendienst ONLINE
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. A. Keizer-Pouw
Organist: Dhr. M. de Jong


Liturgie:

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 43: 3 en 4 (O, Here God,kom mij bevrijden)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 632 (Dit is de dag)

Leefregel

Zingen: Hemelhoog 627 (Abba Vader)

Gebed

Kinderlied: Lied 29: 1, 4 en 5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

Schriftlezing: Jona 1:15 -2:11

15.Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde.

16.De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de HEER. Ze brachten Hem een offer en deden Hem geloften.

2.1.De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 2.Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:

3.‘In mijn nood riep ik de HEER aan

en Hij antwoordde mij.

Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp –

U hoorde mijn stem!

4.U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.

Kolkend water heeft mij omgeven,

zwaar sloegen uw golven over mij heen.

5.Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.

Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen.

6.Het water sneed mij de adem af.

Muren van water hebben mij omgeven,

met wier is mijn hoofd omwonden.

7.Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen,

naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot.

Maar U trok mij levend uit de dood omhoog,

o HEER, mijn God!

8.Toen mijn levensadem mij verliet,

riep ik U aan, HEER,

en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel.

9.Zij die armzalige goden vereren,

verlaten U, trouwe God,

10.maar ik zal mijn stem in dank verheffen

en U offers brengen;

mijn geloften los ik in.

Het is de HEER die redt!’

11.Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het droge.

Zingen: Psalm 68: 7 (God zij geprezen met ontzag)

Verkondiging

Zingen: NLB 940 (Verberg mij nu)

Gebeden

Zingen: NLB 315: 1 en 2 (Heb dank o God van alle leven)

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Protestantse Kerk

Toerusting voor werkers in de kerk

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is

belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug