zondag 12 december 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. I. de Graaf-Mulder
Organist: Dhr. J. Smit

Liturgie 12 december 2021 n.a.v. Lucas 1, 38-56

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Psalm 118: 1 en 9 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NLB 442 (Op U, mijn Heiland blijf ik hopen)

a

Leefregel

 

Zingen: NLB 908: 1, 2 en 6 (Loof de koning, heel mijn wezen)

 

Gebed

 

Kinderlied: Hemelhoog 705: 1, 2 en 4 (Kinderen van de Vader)

 

Schriftlezing: Lucas 1: 39-56

 

39.Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41.Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42.en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43.Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44.Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45.Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’46.Maria zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

47.mijn hart juicht om God, mijn redder:

48.Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

49.ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

heilig is zijn naam.

50.Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,

voor al wie Hem vereert.

51.Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm

en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

52.heersers stoot Hij van hun troon

en wie gering is geeft Hij aanzien.

53.Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.

54-55.Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,

zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:

Hij herinnert zich zijn barmhartigheid

jegens Abraham en zijn nageslacht,

tot in eeuwigheid.’

56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

 

Zingen: NLB 157a (Mijn ziel maakt groot de Heer)

 

Verkondiging

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: NLB 452 (Als tussen licht en donker)

 

Gebeden

 

Zingen: NLB 444: 1, 2, 3 en 4 (Nu daagt het in oosten)

( De organist speelt hier even iets langer, zodat het beamerteam tijd heeft om de informatie van de collecte te delen)

 

Zegen:

Collectebestemmingen
1e rondgang: Stichting Present
Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging.

Present krijgt het voor elkaar om verschil te maken in situaties van uitzichtloosheid, waar problemen zich opstapelen en niemand meer weet waar te beginnen De leefomgeving van mensen verwaarloost als gevolg daarvan.

Present pakt verbetering op door met groepen vrijwilligers te werken aan korte intensieve projecten.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten
 

terug