zondag 5 december 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. E. Schurink-Reurink
Organist: Dhr. M. de Jong

Liturgie 5 december 2021 n.a.v. Lucas 1, 26-38

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NLB 825: 1, 5 en 8 (De wereld is van Hem vervuld)

a

Leefregel

 

Zingen: NLB 834 (Vernieuw Gij mij o eeuwig licht)

 

Gebed

 

Kinderlied: 58: 1, 3 en 4 (Ik zal er zijn voor jou)

 

Schriftlezing: Lucas 1: 26-38

 

26.In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27.naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28.Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29.Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30.Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31.Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32.Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33.Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34.Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35.De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36.Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37.want voor God is niets onmogelijk.’ 38.Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

We luisteren naar Sela: https://www.youtube.com/watch?v=Jfg7odTiWSM

 

Verkondiging

 

Zingen: NLB 482: 1 en 3 (Er is uit ’s werelds duistere wolken)

 

Gebeden

 

Zingen: Hemelhoog 145: 1, 3 en 5 (O kom, o kom Immanuël)

( De organist speelt hier even iets langer, zodat het beamerteam tijd heeft om de informatie van de collecte te delen)

 

Zegen:

Collectebestemmingen

1e rondgang: Kerk in actie
Zending Rwanda Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Wat ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug