zondag 28 november 2021 om 10.00 uur

Morgendienst, Heilig Avondmaalviering
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. A. van de Burgt
Organist: Dhr. M. de Jong


Liturgie:

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 27: 2 en 6 (Mijn licht, mijn heil is Hij)

 

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog : 460: 1, 2 en 4 (Ik zal er zijn)

 

Gebed

 

Zingen kinderlied: Lied 1 (Als je veel van iemand houdt)

Schriftlezing: Lucas 1: 5-25

 

Zingen: NLB 441: 1, 3 en 5 (Hoe zal ik U ontvangen)

 

Verkondiging

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: NLB 488 (in den beginne was het Woord)

 

Onderwijzing

 

Zingen: Hemelhoog 422 (Al wie dolend in het donker)

 

Viering Avondmaal

Zingen: NLB 654: 4 en 6 (Maar God heeft naar ons omgezien)

 

Gebeden

 

Zingen: Hemelhoog 589 (Halleluja, eeuwig dank en ere)

 

Zegen

Collectebestemmingen

1e rondgang: Kerk in Actie

Werelddiaconaat Moldavië In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te

worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten
3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug