zondag 10 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B. Lampen
Morgendienst, Heilig Avondmaalviering
Ouderling: Mevr. I. de Graaf-Mulder
Organist: Dhr. M. de Jong


 

Zondag 10 oktober 2021 n.a.v. Psalm 23

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 84: 1 en 3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NLB 280: 1, 2, 5 en 6 (De vreugde voert ons naar dit huis)

 

Gebed

 

Kinderlied: Lied 1: 1 en 3 (Als je veel van iemand houdt)

 

Schriftlezing: Psalm 23

 

1.Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2.Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

4.Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

5.U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6.Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.

 

Zingen: NLB 23C (Mijn God mijn herder, zorgt voor mij)

 

Overdenking

 

Orgelspel

 

Zingen: Hemelhoog 420 (Heer, wijs mij Uw weg)

 

Onderwijzing

 

Zingen: NLB 287: 1, 4 en 5 (Rond het licht dat leven doet)

 

Viering Heilig Avondmaal

 

Zingen: Hemelhoog 479: 1, 2 en 3 (Heer, U bent mijn leven)

 

Dankgebed en voorbede

 

Zingen: Hemelhoog 479: 4 (Vader van het leven)

 

Zegen:

Collectebestemmingen
1e rondgang:
Jong Protestant

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.
2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug