zondag 26 september 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B. Lampen
Morgendienst Doopdienst
Ouderling: Dhr. W. van Zuuk
Organist: Dhr. G. VoortmanLiturgie:

Liturgie voor de doopdienst van 26 september 2021,

waarin Veerle Riphagen en Tijs Brendeke

gedoopt zullen worden.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Wim van Zuuk

Organist: Geerd Voortman

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

 

Hemelhoog 617a:1, 2, 3

1.De zon komt op maakt de morgen wakker;

Refr. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,

2.Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.

Refr. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,

3.En op die dag als mijn kracht vermindert

Refr. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,

 

Votum en groet

 

NLB.347:1,2

1.Here Jezus wij zijn nu

2.Herder neem uw schaapje aan.

 

Formulier voor de bediening van de Heilige Doop

 

Hemelhoog 389

Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in ?

 

Bediening Heilige Doop

 

Hemelhoog 428:1, 2

Refr. Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal.

1.Als je ’s avonds niet kunt slapen

Refr. Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal.

2.En wanneer je soms alleen bent

Refr. Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal.

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Schriftlezing 1 Sam.16:1-13 (NBV)

 

Ps.78: 2, 25

2.Laat ons wat onze vaderen vertelden

25.God riep een koning die voor Hem zou strijden

 

Verkondiging

 

Ps.89:9

9.Oudtijds hebt Gij, o heer, uw hoge plan ontvouwd,

 

Dankgebed

 

Hemelhoog 460:1, 2, 4

1.Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.

Refr. Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.

2.Een boog in de wolken als teken van trouw,

Refr. Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.

4.O Naam aller namen, aan U alle eer.

Refr. Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.

 

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang: Kerk in Actie

Zending (Vrede in Israël en Palestina) 2021

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.
2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug