zondag 22 augustus 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. H.A. Post uit Veenendaal
Ouderling(en): Dhr. A. van de Burgt
Organist: Mevr. R. BeumerLiturgie:

Hh 617a

Votum, groet

Ps. 150

Lezing wet

Hh 286

Gebed opening Woord

Kindermoment (2 afbeeldingen laten zien van Kikker is verliefd, de eerste direct als ik begin, de tweede aan het eind)

Hh 417

Schriftlezingen: Hooglied 1:1-4; 15-2:7; 2:16; 1 Korintiërs 13:8-13 NBV

Ps. 119:4

Verkondiging met als thema: Ik heb je lief!

518:2,3,4

Dankzegging en gebeden

Aankondiging liefdegaven

908:1,2

Zegen

Collectebestemmingen:
1e rondgang: Werelddiakonaat Open doors.
 

Ondersteuning vervolgde Christenen

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug