zondag 1 augustus 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. W. van Zuuk
Organist: Mevr. R. BeumerLiturgie:

Liturgie voor de eredienst van 30 mei 2021.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Wim van Zuuk

Organist: Rianne Beumer

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

NLB. 825:1,3

1.De wereld is van Hem vervuld,

3.Hij blies ons van zijn adem in.

 

Votum en groet

 

Ps. 72:1, 4

1.Geef, Heer, de koning uwe rechten

4.Hij zal de redder zijn der armen,

 

Wetslezing

 

NLB.838:1, 4

1.O grote God, die liefde zijt,

4.Wij danken U, o liefde groot,

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kinderlied 59:1, 2, 3

1.Ik zegen jou in Jezus’ naam,

2.Een bloem die in de schaduw groeit

3.Wanneer het leven tegenvalt,

 

Schriftlezing 1 Sam.11:1-13 NBV

 

Ps.99:1, 2, 3

1.God is koning, Hij sticht zijn heerschappij.

2.God die recht gebood, is in Sion groot;

3.Niet op bruut geweld hebt Ge uw macht gesteld

 

Verkondiging

 

NLB.838:3

3.Leer ons het goddelijk beleid

Dankgebed

 

Ps.21:7

Verhef u in uw kracht, o Heer,

 

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang: MAF vliegers
MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. MAF vliegers hebben al jaren het verlangen om mensen te helpen die in moeilijke omstandigheden leven, maar vooral ook om zich in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie. MAF heeft een vloot van kleine, behendige vliegtuigen in enkele van de meest geïsoleerde gebieden ter wereld. Ze landen op korte, ruige landingsbanen en kunnen vracht en passagiers vervoeren. MAF Nederland is gevestigd op vliegveld Teuge en onderdeel van de internationale organisatie MAF. Het vaste team van medewerkers wordt door honderden vrijwilligers in het hele land ondersteund.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug