zondag 25 juli 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. R. Wijnsma
Ouderling(en): Mevr. A. Keizer-Pouw
Organist: Dhr. M. de JongLiturgie:

ORDE VAN DE DIENST Goede Herderkerk Epe zondag 25 juli 2021

 

Inleidend orgelspel

 

Afkondigingen door diaken van dienst

 

Stille voorbereiding

We zingen: psalm 66: 1 ‘Breek aarde uit in jubelzangen’

 

Votum en Groet

 

We zingen: psalm 66: 2

 

Inleiding

 

Gebed

 

We zingen: lied 923: 1, 2 en 3 ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’

 

Schriftlezing: Johannes 15: 9-11 NBV

 

We zingen: lied 353: 1 en 2 ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’

 

Schriftlezing: Jozua 1: 1-9 NBV

 

We zingen: lied 353: 3 en 4

 

Overdenking

 

Meditatief orgelspel

 

Dankgebed en voorbede

 

We zingen lied 800: 1, 3 en 4 ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’

 

Zegen

 

De gemeente zingt ‘amen’

 

Orgelspel

Collectebestemmingen

1e rondgang
: Stichting ontmoeting
Soms loopt je leven anders dan je wilt. Je komt in de problemen door schulden of verslaving. De relatie met je partner en/of familie lopen stuk. Je verliest je baan en je huis. Je staat er letterlijk alleen voor. Wat je nodig hebt is een veilige woonomgeving én een steuntje in de rug. Stichting Ontmoeting biedt hiervoor diverse woonvormen zoals 24 uurs zorg, een veilige thuishaven en het direct huisvesten van dakloze mensen met problemen.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus
 

terug