zondag 27 juni 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Lampen
Morgendienst, doopdienst
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: Dhr. Van Ark
Organist: Marijn de JongLITURGIE


Liturgie voor de doopdienst van 27 juni 2021, waarin Finn Dijkgraaf, Lauren Kamp en Vera van Rijsten gedoopt zullen worden. Voorganger: ds. B. Lampen Ouderling van dienst: Henk van Ark Organist: Marijn de Jong Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed Hemelhoog 617a:1, 2, 3 1.De zon komt op maakt de morgen wakker; Refr. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 2.Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. Refr. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 3.En op die dag als mijn kracht vermindert Refr. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, Votum en groet Ps.71:4, 9, 13 4. Sinds mij mijn moeder had ontvangen 9. Ik roem de grootheid van uw daden, 13.Vermeerder Gij mijn kracht , o Here, Formulier voor de bediening van de Heilige Doop We luisteren naar Meer dan een wonder, gezongen door Kinga Ban. https://www.youtube.com/watch?v=BMXJWUQeBuo Bediening Heilige Doop Hemelhoog 428:1, 2 Refr. Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal. 1.Als je ’s avonds niet kunt slapen Refr. Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal. 2.En wanneer je soms alleen bent Refr. Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal. Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing Mattheus 3: 13-17 (NBV) Hemelhoog 460:1, 2, 4 1.Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Refr. Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. 2.Een boog in de wolken als teken van trouw, Refr. Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. 4.O Naam aller namen, aan U alle eer. Refr. Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. Verkondiging Hemelhoog 420:1, 3, 4 1.Heer wijs mij uw weg en leid mij als een kind 3.Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 4.Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend Dankgebed NLB.939:1, 2, 3 1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 2.U werd een mens U daalde neer 3.Van eerste kreet tot laatste zucht ZegenCollectebestemmingen

1e rondgang:  Missionair werk GHK
De kerk heeft een missie en is daarom ‘missionair’. Jezus zond zijn leerlingen eropuit om in deze wereld het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, in woord en daad. We geloven dat de kerk er niet is voor haarzelf alleen, maar dat ze geroepen is. Wekelijks worden de diaconale gelden aan de daarvoor gestemde doelen afgedragen waardoor er geen financiële ruimte is om een missionair doel binnen onze Goede Herderkerk te ondersteunen. We merken dat daar wel behoefte aan is en willen daarom minimaal 1x per jaar een collecte houden om deze projecten te ondersteunen.
2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug