zondag 20 juni 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Mevr. G. Agterhuis, Hattem
Morgendienst
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: mevr.Schurink
Organist: Rianne BeumerLITURGIE


Orde van dienst 20 juni 2021 Epe Wereldvluchtelingendag Afkondigingen Intochtslied: Psalm 84: 1 Bemoediging en groet Zingen: Psalm 84: 6 Geboden Zingen: 906: 1, 3 en 8 God is tegenwoordig Gebed om de opening van het Woord Moment voor de kinderen Kinderlied (volgens rooster) Schriftlezing OT: Jona 1: 1-15 Schriftlezing NT: Marcus 4: 35-41 Zingen: Hh 292: 1, 3 en 4 ‘k Ben een schip in de storm Verkondiging Meditatief orgelspel Zingen: LB2013 352: 1, 2, 4 en 7 Jezus, meester aller dingen Gebed en voorbede Slotlied: 146c: 1, 5, 6 en 7 Alles wat adem heeft love de Here Zegenbede
Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in actie
Noodhulp (Griekenland) Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven
2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug