Zondag 13 jun 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. K. de Graaf, Kallenkote
Morgendienst, Heilig avondmaal (lopend)
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: Dhr. Van Zuuk
Organist: Marijn de JongLITURGIE

Welkom, Stil Gebed

Intochtslied: Ps 65 : 1

Votum en Groet

Zingen: Lied 314 : 1, 3

Samenvatting van de Wet

Zingen: Ps 33 : 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 195

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 11 : 1 – 13

Zingen: Lied 906 : 1, 7

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 675

Inleiding op de viering van het H. A.

Zingen: Lied 281 (2x) (Opwekking)

Viering H.A., telkens welke zingen: Lied 150 (Johan de Heer)

Dankgebed

Zingen: Lied 704 : 1, 2

ZegenCollectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in actie

Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk (dorpen)

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug