zondag 21 maart 2021 om 10.00

Gezinsdienst
Voorganger(s): Ds. Buijs
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling(en): mevr.de Graaf-Mulder
Organist: ComboLITURGIE

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

We luisteren naar: Hemelhoog 460: 1 en 2 (Ik zal er zijn)

 

Bemoediging en groet

 

Uitleg liturgisch bloemstuk

 

We luisteren naar: Hemelhoog 202: 1, 2 en 3 (Zie hoe Jezus daar loopt)

 

Persoonlijke woorden en een lied via Youtube (Wim van Zuuk)

 

Leefregel

 

We luisteren naar: Kinderlied 70 (kinderen van de Vader)

 

Gedicht

 

Gebed

 

Project kindernevendienst

 

We luisteren via youtube naar Marcel en Lydia Zimmer, Ik ben https://www.youtube.com/watch?v=kUoNM8H7NNo

 

1e Schriftlezing: Johannes 15: -1-8

 

We luisteren naar koortje knd: Sela ‘Ik ben’ (is al opgenomen met Geert)

 

2e schriftlezing: Johannes 15: 9-17

 

We luisteren naar NLB 939: 1 en 2 (Op u alleen mijn licht en kracht)

 

Preek

 

We luisteren naar: Hemelhoog 479: 1 en 3 (Heer u bent mijn leven)

 

Gebed

- Dankgebed en voorbede

- Moment van stil gebed

- Onze Vader

 

We luisteren naar: Kinderlied 15 ( Weet je dat de lente komt)

 

ZegenCollectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in Actie

Werelddiaconaat (Indonesië: 40 dagen tijd/lijdenstijd)

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug