zondag 14 maart 2021 om 10.00

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. Buijs
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling(en): Dhr. Van Zuuk
Organist: Marijn de JongLITURGIE

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 33: 7 en 8 (Heil hem, die hoopt in vrees en beven)

 

Bemoediging en groet

 

Liturgisch bloemstuk

 

Zingen: Hemelhoog 275 (Heer, ik kom tot U)

 

Bijdrage Nico Riphagen (1 filmpje met tekst en lied)

 

Gebed

 

Project knd

 

Kinderlied: Lied 1: 1 en 3 (Als je veel van iemand houdt)

 

Schriftlezing: Johannes 14: 1-14

1.Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2.In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3.Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5.Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6.Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

7.Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8.Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11.Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12.Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13.En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14.Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

 

 

Zingen: NLB 835: 1, 2 en 4 (Jezus, ga ons voor)

 

Preek

 

Orgelspel

Zingen: NLB 632: 1 en 2 (Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt)

 

Gebed

 

Zingen: Hemelhoog 408 (Gaat heen in vrede, melodie: Geest van hierboven)

Zegen
Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in Actie

Diaconaat.(Nederland: 40 dagen tijd/lijdenstijd)

Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug