Zondag 14 feb 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Lampen
Morgendienst
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: mevr.Kroes
Organist: Marijn de JongLITURGIE

 

Liturgie voor de eredienst van 14 februari 2021.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Nely Kroes

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

Ps. 87:1, 3, 4 Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede

https://www.youtube.com/watch?v=XlmYfkDFSuA

 

Votum en groet

 

Ik heb u lief o mijn beminde

https://www.youtube.com/watch?v=F2gunTVMaMA

 

We luisteren naar de tien woorden

 

O Heer, die onze Vader zijt

https://www.youtube.com/watch?v=UaLm-AXCRsc

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kindermoment

 

Kinderlied 76 Levend water, verfrissend, vrij.

https://www.youtube.com/watch?v=rdt-LJlW9FU

 

Schriftlezing Joh.4:1-30 NBV

 

Psalm 139

https://www.youtube.com/watch?v=8_byNYOaL4o

 

Verkondiging

 

De rivier

https://www.youtube.com/watch?v=Qns8tnTMuAQ

 

Dankgebed

 

Psalm 68:7, 12

https://www.youtube.com/watch?v=X2ZPeGZ3wdQ

 

Zegen
Collectebestemmingen

1e rondgang:  Noodhulp en Rampenpreventie

Ethiopië

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug