Zondag 7 feb 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Buijs
Morgendienst
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: mevr.de Graaf-Mulder
Organist: Marijn de JongLITURGIE

ZONDAG 7 FEBRUARI 2022 N.A.V. GENESIS 37 EN PSALM 124

 

 

Mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

We luisteren naar: NLB 23B (De Heer is mijn herder)

https://www.youtube.com/watch?v=l5M1lOcBfjk

 

Bemoediging en groet

 

We luisteren naar: NLB 939 (Op U alleen, mijn licht en kracht)

https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys&list=PLnPt7Oh4b9Vsdrn7i0plQHzjPYghYBVdb&index=9

 

Leefregel: Romeinen 12: 9-17

 

9.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10.Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11.Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13.Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15.Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17.Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.

 

We luisteren naar: Hemelhoog 420 (Heer wijs mij uw weg)

https://www.youtube.com/watch?v=hzYJ5foLPnc&list=PLnPt7Oh4b9VuSoLqQA_VHUxGZWpDQi-zc&index=8

Gebed

 

Kinderlied: Hij is de rots

https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY&list=PLnPt7Oh4b9Vsdrn7i0plQHzjPYghYBVdb&index=2

 

Schriftlezing: Genesis 37: 18-28 en Psalm 124

 

Genesis 27: 18-28

18. Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. 19. ‘Kijk daar eens,’ zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die meesterdromer aan. 20. Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.’ 21. Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. ‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen,’ zei hij. 22. ‘Er mag geen bloed vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om.’ Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. 23. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze

hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, 24. en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. 25. Daarna gingen ze zitten eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en cistushars. 26. Toen zei Juda tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. 27. Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen; hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed.’ De anderen stemden hiermee in. 28. Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte.

 

Psalm 124

1. Een pelgrimslied van David.

Was de HEER niet voor ons geweest,

– Israël, blijf het herhalen –

2. was de HEER niet voor ons geweest

toen de mensen zich tegen ons keerden,

3.ze hadden ons levend verslonden,

zo hevig was hun woede.

4.Dan had het water ons meegesleurd,

de stroom ons overspoeld,

5.wij zouden zijn overspoeld

door het ziedende water.

6Geprezen de HEER, die ons niet

ten prooi gaf aan hun tanden:

7.wij zijn als een vogel ontsnapt

uit het net van de vogelvangers,

het net is gescheurd en wij,

wij zijn ontkomen.

8.Onze hulp is de naam van de HEER

die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

We luisteren naar: Hemelhoog 433 (Stil mijn stil, wees stil)

https://www.youtube.com/watch?v=UduhPNMY2Kg

 

Preek

 

We luisteren naar: Hemelhoog 335 (God van trouw)

https://www.youtube.com/watch?v=VA-QfDpEdEY&list=RD1OGH2rrn_mI&index=3

Gebed

 

We luisteren naar: NLB 416 (Ga met God en hij zal met je zijn)

https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc&list=PLnPt7Oh4b9Vsdrn7i0plQHzjPYghYBVdb&index=8

 

Zegen


Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in Actie

Werelddiaconaat Bangladesh

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug