Zondag 31 jan 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Buijs
Morgendienst
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: Dhr. A. van de BurgtLITURGIE

 

Welkom en mededelingen

 

We luisteren naar: (Heilig, heilig, heilig)

https://www.youtube.com/watch?v=r0mxfs7RVMk&list=PLnPt7Oh4b9VuSoLqQA_VHUxGZWpDQi-zc&index=24

 

Bemoediging en groet

 

We luisteren naar: Hemelhoog 312 (Wees mijn verlangen)

https://www.youtube.com/watch?v=1OGH2rrn_mI&list=PLnPt7Oh4b9VuSoLqQA_VHUxGZWpDQi-zc&index=3

 

Leefregel: Romeinen 8: 14-16

 

14. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15.U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

 

We luisteren naar: Hemelhoog 626

https://www.youtube.com/watch?v=ZTRqgjtHni4&t=64s

Gebed

 

Kinderlied: Hij alleen

https://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo&list=PLnPt7Oh4b9VuSoLqQA_VHUxGZWpDQi-zc&index=39

 

Schriftlezing: Genesis 37: 12-36

12. Toen Jozefs broers er eens op uit getrokken waren om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen, 13. zei Israël tegen Jozef: ‘Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe.’ ‘Goed,’ zei Jozef, 14. en Jakob vervolgde: ‘Ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met het vee staat, en breng mij dan verslag uit.’ Zo stuurde Jakob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem. 15. Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. 16. ‘Ik ben op zoek naar mijn broers,’ antwoordde hij. ‘Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn?’ 17. ‘Ze zijn hier niet meer,’ zei de ander, ‘ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dotan wilden.’ Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan.

18. Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. 19. ‘Kijk daar eens,’ zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die meesterdromer aan. 20. Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.’ 21. Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. ‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen,’ zei hij. 22. ‘Er mag geen bloed vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om.’ Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. 23. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, 24. en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. 25. Daarna gingen ze zitten eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en cistushars. 26. Toen zei Juda tegen zijn broers: ‘Wat

hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. 27. Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen; hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed.’ De anderen stemden hiermee in. 28. Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. 29. Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. 30. Hij ging naar zijn broers terug. ‘De jongen is weg!’ riep hij. ‘Wat nu, wat moet ik nu!’ 31. Toen slachtten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. 32. Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: ‘Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?’ 33. Jakob herkende het en riep uit: ‘Het kleed van mijn zoon! Hij moet verslonden zijn door een roofdier! Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd!’ 34. Jakob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon, dagenlang. 35. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en zei: ‘Ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal.’ Zo treurde Jakob om zijn zoon. 36. De Midjanieten brachten Jozef naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, een hoveling van de farao en commandant van zijn lijfwacht.

 

We luisteren naar: NLB 754 (Liefde Gods die elk beminnen)

https://www.youtube.com/watch?v=7Qc_r1NL2y8&list=PLnPt7Oh4b9VuSoLqQA_VHUxGZWpDQi-zc&index=31&t=27s

 

Preek

 

We luisteren naar NLB 1006 (Zoekend naar licht) https://www.youtube.com/watch?v=a733WFFVxbE&list=PLnPt7Oh4b9VuSoLqQA_VHUxGZWpDQi-zc&index=23

 

Gebeden

 

We luisteren naar: Hemelhoog 420 (Heer wijs mij uw weg) https://www.youtube.com/watch?v=hzYJ5foLPnc&list=PLnPt7Oh4b9VuSoLqQA_VHUxGZWpDQi-zc&index=8

Zegen
Collectebestemmingen

1e rondgang:  

Collecte Protestantse Kerk – Jong Protestant Sirkelslag

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.


2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug