Zondag 24 jan 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Kolkert, Ermelo
Morgendienst
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: mevr.Schurink
Organist: Geerd VoortmanLITURGIE

-Welkom en mededelingen.

-Stil Gebed.

 

-We luisteren naar Psalm 138: 1, (U loof ik, Heer , met hart en ziel), 2. (Als ik,omringt door tegenspoed,). NLB 2013 https://www.youtube.com/watch?v=WMtqZX0vEts

 

-Votum.

-Groet .

+ uitleg liturgisch bloemstuk.

 

-Wetslezing/vermaning: Johannes 15: 9 t/m 17 (N.B.G.-vertaling 1951) : ”Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, etc.”.

 

-We luisteren naar: Lied 449: 1. (God enkel licht,), 3. (Heer waar dan heen), 4.(Ja , amen, ja) LB 1973 https://www.youtube.com/watch?v=Ql3gSgV_jCg

 

-Gebed.

 

-Kindermoment.

 

-We luisteren naar het Kinderlied: Lied 101: 1. (als je bidt zal Hij je geven), 2. (Als je mijn Vader iets wilt vragen) Hemelhoog. https://www.youtube.com/watch?v=fV9Cth1nEu8

 

-Schriftlezing: Marcus 10: 46 t/m 52 (N.B.G.-vertaling 1951) :”En zij kwamen te Jericho. Etc..)

 

-We luisteren naar Lied 170: 1. (Meester men zoekt u wijd en zijd,), 6. (Koning, verheugd geloven wij) LB 1973 https://www.youtube.com/watch?v=_FG9M0ZDJuM

 

-Prediking.

 

-We luisteren naar het schitterende 'Cantique de Jean Racine' van G. Fauré, gezongen op de woorden van Psalm 27 door Chr. Koor Jigdaljahu o.l.v. Bert Noteboom. De uitvoering is in de Grote Kerk te Dordrecht, tijdens een concert van 'Christenen voor Israel' op 28 november 2019. https://www.youtube.com/watch?v=mXdMCjFA9XU

 

-Gebeden.

 

-Er is thuis gelegenheid uw gaven te geven.

 

-We luisteren naar het slotlied: Lied 174: 1. (Leid vriend’lijk Licht,), 2. (Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:), 3.(Schenk mij uw Zegen, toon m’ Uw wondermacht,) ELB https://www.youtube.com/watch?v=gNhliGsof2E

 

-Zegen.

Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in Actie

Missionair werk 2021

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug