zondag 1 november 2020 om 10.00

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. De Graaf-Mulder
Organist: M. de JongLITURGIE

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 119: 34 en 40 (In eeuwigheid bestaat Uw woord, Uw kracht)

 

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 275 (Heer, ik kom tot U)

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Kinderlied: Lied 1: 1 en 3 (Als je veel van iemand houdt)

 

Schriftlezingen: Psalm 1, Matteüs 7: 15-20 en Galaten 5: 22 en 23

 

Psalm 1

1.Gelukkig de mens

die niet meegaat met wie kwaad doen,

die de weg van zondaars niet betreedt,

bij spotters niet aan tafel zit,

2.maar vreugde vindt in de wet van de HEER

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

3.Hij zal zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei.

4.Zo niet de wettelozen!

Zij zijn als kaf

dat verwaait in de wind.

5.Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,

zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.

6.De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,

de weg van de wettelozen loopt dood.

 

Matteüs 7: 15-20

15.Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16.Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17. Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19.Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20.Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

 

Galaten 5: 22 en 23

22. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23. zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

 

Zingen: NLB 841: 1, 2 en 4 (Wat zijn de goede vruchten)

Preek

Meditatief orgelspel

 

Zingen: Hemelhoog 420: 1, 3 en 4 (Heer, wijs mij Uw weg)

 

Bevestiging van Alita Keizer tot ouderling

 

Zingen: Hemelhoog 473 (Zegen mij, op de weg, die ik moet gaan)

 

Gebed

 

Zingen: NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

 

Zegen
Collectebestemmingen

1e rondgang:  

Najaarszending (Indonesië, kerk met vrouwen in de hoofdrol)

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in

de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en

gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen

uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk

vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten

van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een

belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in

hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden

van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte !

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug