zo 18 okt 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. F.A. Slothouber, Zwolle
Morgendienst
Ouderling: Mevr. Schurink
Organist: R. BeumerLITURGIE

Liturgie 18 oktober 2020 Epe

 

– Welkom en mededelingen

– Moment van stil gebed

– Zingen: Psalm 65: 1

– Bemoediging en groet

– Zingen: Psalm 136: 1

– Wetslezing

– Zingen: Psalm 18: 9

– Gebed

– Kinderlied: HH Lied 691 (Vertel het aan de mensen)

– Schriflezing:

· Openbaring 1: 9-20 (NBG)

· Mattheüs 14: 22-24 (NBG

– Zingen: NLB 314 (Here Jezus, om uw woord)

– Preek

– Muzikaal orgelspel

– Zingen: HH 433 (Stil mijn ziel wees stil)

– Gebed

– Zingen: NLB 259 (Zend ons een engel in de nacht)

– ZegenCollectebestemmingen

Wereld diaconaat voor wereld voedsel-dag

Rwanda, met zusters werken aan voldoende eten.

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer

veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving

zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de

dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma

en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid

en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de

allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren,

zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar

school te laten gaan.

1e rondgang:  

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug