zo 27 sep 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. D. van Meulen, Epe
Morgendienst
Ouderling: Dhr. Van Zuuk
Organist: Jan SmitLITURGIE

 

Welkom en mededelingen

Stil moment

Zingen Psalm 105:1

Votum en Groet

Aanvangstekst

Zingen Psalm 105: 16,17

Gebed van Verootmoediging

Zingen Hemelhoog 378: 1,3

Gebod

Zingen Hemelhoog 378: 6

Gebed om opening van het Woord

Kinderlied nummer 63

1e Schriftlezing Psalm 77 ( NBG)

Zingen Lied 943: 1,2

2e Schriftlezing Johannes 10: 11-16

Zingen Lied 943: 4,5,6

Verkondiging

Zingen Psalm 77: 1,2,4,6

Gebeden, stil moment, Onze Vader

Slotlied Hemelhoog  122: 1,2,3,4

Zegen

Collectebestemmingen

1e rondgang:  

Vredeswerk, Verlangen naar Vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die

voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of

niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door

praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in

oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen.

In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en

financiële steun voor. Doet u mee?

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug