zo 19 jul 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst
Ouderling: Mevr. Kroes
Organist: Geerd VoortmanLITURGIE
Collectebestemmingen

1e rondgang:  
Magen David Adom
Magen David Adom is een Israëlische hulpverleningsorganisatie, in wezen de Israëlische equivalent
van het Rode Kruis, ook wel Rode Davidsster genaamd.

Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te financieren en doet daarbij een
budgetvoorstel. Het bestuur weegt af en besluit aan welke voorstellen kan worden voldaan en welke
extra activiteiten ondersteund zullen worden. Uiteraard is dat afhankelijk van het bedrag dat in het
betreffende jaar aan donaties, giften en legaten wordt verworven. Daarnaast draagt MDA Nederland
jaarlijks financieel bij aan medische materialen zoals handschoenen, injectienaalden, materialen voor
de bloedbank, defibrillatoren etc. Ook zijn er jaarlijks kosten aan ambulanceposten die gerenoveerd
dan wel vernieuwd moeten worden.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug