zo 5 jul 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst
Ouderling: Mevr. De Graaf-Mulder
Organist: Rianne Beumer
LITURGIE


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: NLB 287: 1, 2 en 7 (Rond het licht dat leven doet)

Bemoediging en groet

We luisteren naar Elisa Mannah  Dit is mijn verlangen

Leefregel: 1 Johannes 4: 9-16

9. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10.Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12.Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13.Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14.En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15.Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16.Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Zingen: NLB 838: 1, 3 en 4 (O grote God, die liefde zijt)

Gebed

Kinderlied: We luisteren naar Laat zo je licht maar schijnen

Schriftlezing: Genesis 32-23-33

23.Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24.Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. 25.Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26.Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27.Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28.De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29.Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30. Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31.Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ 32.Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep  mank. 33.Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag.

Zingen: NLB 25A (Mijn ogen zijn gevestigd)

Preek

Orgelspel

We luisteren naar Sela : Vreugde van mijn hart

Gebed

Zingen: NLB 416 (Ga met God en hij zal met je zijn)

Zegen

Orgelspel


Collectebestemmingen

1e rondgang:  
Een tas vol plezier voor kinderen in armoede.
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in
de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen
met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen
deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld
een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug