zo 15 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst (alleen via KerkTV Online!)
Ouderling: Dhr. Willem van Zuuk
Organist: Marijn de Jong


LIVE UITZENDING 

Liturgie zondag 15 maart 2020 n.a.v. Exodus 2: 1-10.  Voorganger ds. G.C. Buijs

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 33: 8 (Wij wachten stil op Gods ontferming)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 377: 1, 2, 6 en 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Leefregel: 

Zingen: NLB 838: 1 en 2 (O grote God, die liefde zijt)

Gebed 

Schriftlezing: Exodus 2: 1-10

Zingen: Psalm 68: 7 (God zij geprezen met ontzag)

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 939: 1 en 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)

Gebeden

Zingen: NLB 416: 1, 3 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen:


Collectebestemmingen

1e rondgang: Kerk in Actie – 40dagentijd / Noodhulp
Overleven in een burgeroorlog in Zuid Soedan.
Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer.
De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.
Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie, met uw donatie, kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. 

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug