Kerkblad Kerkblad

Alle (gast-) leden ontvangen een papieren versie van het kerkblad "De Goede Herderklank". Een digitale versie van het KERKBLAD is voor (gast-) leden te verkrijgen bij de scriba tel. 0578-611682 of email : scriba@goedeherderkerkepe.nl

DATA VERSCHIJNEN GOEDE HERDERKLANK 2022 : 

Kopijdatum                                        Verschijningsdatum

11 januari                                                         20 januari   
                     

15 februari                                                        24 februari                  

22 maart                                                           31 maart                     

26 april                                                             05 mei                  

31 mei                                                              09 juni                 

05 juli                                                               14 juli                 

30 augustus                                                      08 september            

27 september                                                    06 oktober    
                   
01 november                                                    10 november   

06 december                                                    15 december   
                   

terug