Kerkblad Kerkblad

Alle (gast-) leden ontvangen een papieren versie van het kerkblad "De Goede Herderklank". Een digitale versie van het KERKBLAD is voor (gast-) leden te verkrijgen bij de scriba tel. 0578-611682 of email : scriba@goedeherderkerkepe.nl

DATA  KOPIJ EN VERSCHIJNEN GOEDE HERDERKLANK 2022 : 

Kopijdatum                                        Verschijningsdatum

26 september                                                      6 oktober                       
31 oktober                                                        10 november  
5 december                                                       15 december   

 
DATA KOPIJ EN VERSCHIJNEN GOEDE HERDERKLANK 2023 :  

(maandagen)                                                     (donderdagen)

  9 januari                                                           19 januari                                       
13 februari                                                          23 februari
20 maart                                                             30 maart
24 april                                                                 4 mei
29 mei                                                                  8 juni
  3 juli                                                                 13 juli
28 augustus                                                          7 september
25 september                                                        5 oktober
30 oktober                                                            9 november
  4 december                                                      14 december

              

terug