Goede Herderklank kerkblad Goede Herderklank kerkblad

Dit is de kerkbode van de Goede Herderkerk-gemeente. Het blad verschijnt 10 keer per jaar.
De kopij dient tijdig ingeleverd te worden bij de eindredacteur (Zie onder KERKBLAD).

Eindredacteur: Heidi van Essen, Kerkstraat 9, 8162 RS Epe, tel. 06-11321052
e-mail: goedeherderklank@goedeherderkerkepe.nl 

terug