Doopdiensten Doopdiensten

De doopdiensten vinden elke 2 maanden plaats. Ruim een week voorafgaande aan de doopdienst vindt er een doopgesprek plaats. Datum en tijd worden in de kerkbode vermeld.

terug