Symbolisch bloemschikken Symbolisch bloemschikken
SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN
Voorafgaand en op christelijke feestdagen onderstrepen de symbolische bloemschikkingen de
tekst of het thema van de kerkdienst. Ook wordt er, in de week voorafgaand aan de laatste
zondag van het kerkelijke jaar, een workshop symbolisch bloemschikken gegeven in de Goede
Herderkerk. Iedereen kan meedoen. Het thema van de gedachtenisdienst zal centraal staan. Nadere gegevens komen in het kerkblad.
Contactpersoon: Gerri Hofenk, tel. 0578-613751, e-mail: ggchofenk@live.nl
terug