Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Het logo symboliseert samen met anderen gezonden te zijn. Wij worden erop uitgestuurd; niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. De opdracht betreft de verkondiging (Z), het diaconaat (W) en het bevorderen van gerechtigheid (O).
De pijlen drukken het samenwerkingsproces op deze drie terreinen uit. Er moet een wisselwerking op basis van gelijkwaardigheid optreden, dus geen eenrichtingverkeer van rijk naar arm. De ronde vorm staat symbool voor de ideale wereld, waar wij allen op hopen.

Al 20 jaar kiezen de ZWO groepen van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk jaarlijks een project van Kerk in Actie.

Dit jaar hebben de ZWO-commissies gekozen voor een project van de stichting Kenya Kinderen uit Epe, dicht bij huis dus. We gaan ons inzetten voor:

De bouw van een basisschool bij het Boresha kindertehuis in Maai Mahiu in Kenia.

In 2009 is de stichting begonnen begonnen met de de bouw van het kindertehuis ‘Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya’. In de jaren daarna kwamen daar 5 woonhuizen bij, waarin 12 kinderen per huis, samen met een Keniaanse pleegmoeder en - vader familiair opgevangen worden. De kinderen krijgen hier de aandacht die ze verdienen, maar gaan – langs een niet altijd veilige route - naar een relatief dure privé-basisschool in het dorp. Met een eigen basisschool kunnen de kinderen, maar ook andere kinderen uit de directe omgeving, gebruik maken van een goede zeer betaalbare privé school, dicht bij huis.

 

Een klas per jaar!

Doel is per jaar minimaal 1 klaslokaal bij te bouwen.

Daarmee vindt de ontwikkeling en de groei van de school, het aantal kinderen, de docenten en de organisatie op een rustige en beheersbare manier plaats.


Door middel van artikelen in de Goede Herderklank wordt u hierover geinformeerd. Voor dit project worden in nauwe samenwerking met voornoemde kerken diverse acties georganiseerd: speculaas- en appeltaartactie, kerstkraam, gereedschapsmarkt, plantenmarkt, koekactie. Het appels en peren plukken door vrijwilligers van de kerken brengt eveneens een behoorlijk bedrag op. De opbrengsten van de acties vormen samen met de opbrengsten van de collectes een onmisbare steun in de rug voor het welslagen van het gekozen project.

De steun van gemeenteleden zowel financieel, als praktisch zijn daarbij onmisbaar. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Tevens hebben wij als Goede Herderkerk een Zendingsproject. 

Het nieuwe zendingsproject van de ZWO Goede Herderkerk is de Goede Herderkerk Missiemaatjes.

Wat is de missie van Missiemaatjes? We willen dat de GHK-gemeenteleden zich verbonden weten en voelen met de zendelingen binnen onze gemeente; en dat de zendelingen zich in hun werk ondersteund en onderdeel van de gemeente voelen.  

Wat is de motivatie van Missiemaatjes? Jezus heeft Zelf de kerk de missie gegeven om er in de wereld op uit te gaan om het goede nieuws te brengen. We mogen dit allemaal op onze eigen manier en plek doen, maar we geloven ook dat sommige van onze broeders en zusters de roeping krijgen om zich fulltime aan deze taak te wijden.  

Graag stellen we de zendelingen uit de Goede Herderkerk nog een keer aan je voor:  

Annemiek Overeem - Teamleider Communicatie bij stichting Agapé

Agapé’s missie is dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Daarom zoeken we samen met de lokale kerk mensen op om in woorden en daden Gods onvoorwaardelijke liefde te laten zien. We geloven dat God de Kerk kracht geeft om op te staan en impact te hebben in de samenleving.

Binnen Agapè werk ik als teamleider Communicatie. Mijn drive om dat te doen is omdat ik het elk mens gun om te leven in relatie met Jezus. Als teamleider Communicatie zorg ik ervoor dat ik de collega’s én de organisatie ondersteun, inspireer en faciliteer. Dat doe ik door ideeën en mensen met elkaar te verbinden, samen met het team mijn tanden in communicatievraagstukken te zetten, én verhalen op eenvoudige wijze te brengen, zodat zowel jij als je buurman zin krijgen in dat Koninklijke avontuur. Meer informatie?

Miesjel & Froukje de Lange – Leiders van Stichting Impact South Asia

Zorgen voor mensen in nood is een Bijbelse opdracht. Niemand is daar zo doeltreffend in als de lokale zendingswerkers. Ze spreken de taal en kennen de cultuur. Ze hebben toegang tot mensen die buitenlandse werkers moeilijk bereiken. Ze getuigen uit eigen ervaring dat Jezus niet allen de God van het westen is, maar de God van alle mensen.

Impact South Asia is opgericht om lokale zendelingen financieel te ondersteunen. Impact South Asia geeft financiële ondersteuning aan zo’n 1.400 lokale zendingswerkers, 85 projecten en 90 kinderen in Zuid-Azië (India, Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri-Lanka)  

Meer informatie?

 
In de Goede Herderklank wordt regelmatig nadere informatie vermeld.
Graag vragen wij aandacht voor uw gaven in de zendingsbussen. De ZWO-Zendingsbussen vindt u achterin de kerk.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Gerrit Zwarts, secretaris; e-mail: gerrit@zwarts.org 
Germa Steert, penningmeester; e-mail: wengsteert@hotmail.com.
Elize van Schoonhoven; e-mai:hj.ewvanschoonhoven@gmail.com 

terug