Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Het logo symboliseert samen met anderen gezonden te zijn. Wij worden erop uitgestuurd; niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. De opdracht betreft de verkondiging (Z), het diaconaat (W) en het bevorderen van gerechtigheid (O).
De pijlen drukken het samenwerkingsproces op deze drie terreinen uit. Er moet een wisselwerking op basis van gelijkwaardigheid optreden, dus geen eenrichtingverkeer van rijk naar arm. De ronde vorm staat symbool voor de ideale wereld, waar wij allen op hopen.

Al 20 jaar kiezen de ZWO groepen van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk jaarlijks een project van Kerk in Actie.

Project 2022-2023  veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh. 

Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. Partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker en veiliger koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van dit kooktoestel is dat er binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid! Biochar houdt koolstofdioxide (CO2) honderden tot duizenden jaren vast. Dat voorkomt dat grote hoeveelheden CO2 door koken in de atmosfeer terecht komt. Zo’n 25 miljoen huishoudens in Bangladesh koken op ovens die veel CO2 uitstoten. Dit project is natuurlijk nog maar een begin. Maar het kreeg wel meteen veel aandacht in de pers van Bangladesh. Plaatselijke vaklieden Het streven is om de kooktoestellen door de plaatselijke vaklieden te laten maken. Dit schept banen en geeft de economie van een dorp een extra stimulans. Minder hout gekapt De opbrengst in de landbouw zal in het eerste twee jaar al toenemen met zo’n 30%, door het gebruik van biochar. Doordat de kooktoestellen zuiniger stoken, wordt minder hout gekapt. Een positief effect in de strijd tegen ontbossing. Meer inkomen De huishoudens met deze kooktoestellen vergroten hun inkomen door bijvoorbeeld biochar aan andere boeren te verkopen. Zo’n 900 huishoudens krijgen voorlichting over voedselveiligheid en levensonderhoud. Daarnaast krijgen 250 huishoudens een training in het werken met de nieuwe kooktoestellen. Dat betekent dat in eerste instantie minimaal 5000 mensen actief deelnemen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Bangladesh. “Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente” Krishna Rani (op de foto hieronder), 38 jaar en gebruiker van het nieuwe kooktoestel. Wat vindt Krishna van haar nieuwe kooktoestel? “Ik nam deel aan een groepsdiscussie over dit biochar-project. Daar leerde ik over het nieuwe kooktoestel. Ik werd nieuwsgierig en wilde meer weten. Ik besloot deel te nemen aan een workshop, waar ik leerde het toestel te gebruiken. Ik heb geleerd hoe ik de biochar, die wordt geproduceerd, kan gebruiken als compost in onze akkers. Tijdens een proefsessie in de workshop heb ik zowel in een traditionele klei-oven als op het nieuwe kooktoestel gekookt. Zo zag ik het verschil in het resultaat. Ik was blij om te zien dat dit nieuwe kooktoestel minder brandstofhout nodig heeft. En dat er minder rook en roet wordt geproduceerd. Vorige maand kon ik er eindelijk zelf één kopen voor bij mij thuis! Ik heb al 19 kilo biochar gebruikt op mijn akker en ik zie nu al een verbetering in de productie van groente.”

Door middel van artikelen in de Goede Herderklank wordt u hierover geinformeerd. Voor dit project worden in nauwe samenwerking met voornoemde kerken diverse acties georganiseerd: speculaas- en appeltaartactie, kerstkraam, gereedschapsmarkt, plantenmarkt, koekactie. Het appels en peren plukken door vrijwilligers van de kerken brengt eveneens een behoorlijk bedrag op. De opbrengsten van de acties vormen samen met de opbrengsten van de collectes een onmisbare steun in de rug voor het welslagen van het gekozen project.

De steun van gemeenteleden zowel financieel, als praktisch zijn daarbij onmisbaar. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Tevens hebben wij als Goede Herderkerk een Zendingsproject.

Het nieuwe zendingsprojekt van de ZWO Goede Herderkerk.

WYCLIFFE BIJBELVERTALERS richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen.

video afspelen

Waarom Bijbelvertaalwerk?

Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen.

Wat doen we?

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Wycliffe Nederland werft hiervoor mensen, fondsen en gebed. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe richten zich op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel.

Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.


 
In de Goede Herderklank wordt regelmatig nadere informatie vermeld.
Graag vragen wij aandacht voor uw gaven in de zendingsbussen. De ZWO-Zendingsbussen vindt u achterin de kerk.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Gerrit Zwarts, secretaris; e-mail: gerrit@zwarts.org 
Germa Steert, penningmeester; e-mail: wengsteert@hotmail.com.
Elize van Schoonhoven; e-mai:hj.ewvanschoonhoven@gmail.com 

 
Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Het logo symboliseert samen met anderen gezonden te zijn. Wij worden erop uitgestuurd; niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. De opdracht betreft de verkondiging (Z), het diaconaat (W) en het bevorderen van gerechtigheid (O).
De pijlen drukken het samenwerkingsproces op deze drie terreinen uit. Er moet een wisselwerking op basis van gelijkwaardigheid optreden, dus geen eenrichtingverkeer van rijk naar arm. De ronde vorm staat symbool voor de ideale wereld, waar wij allen op hopen.

Al 20 jaar kiezen de ZWO groepen van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk jaarlijks een project van Kerk in Actie. Door middel van artikelen in de Goede Herderklank wordt u hierover geinformeerd. Voor dit project worden in nauwe samenwerking met voornoemde kerken diverse acties georganiseerd: speculaas- en appeltaartactie, kerstkraam, gereedschapsmarkt, plantenmarkt, koekactie. Het appels en peren plukken door vrijwilligers van de kerken brengt eveneens een behoorlijk bedrag op. De opbrengsten van de acties vormen samen met de opbrengsten van de collectes een onmisbare steun in de rug voor het welslagen van het gekozen project.
Een uitgebreide beschrijving van het diaconale projekt staat onder "b)" beschreven.
De steun van gemeenteleden zowel financieel, als praktisch zijn daarbij onmisbaar. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Tevens hebben wij als Goede Herderkerk een Zendingsproject.
Nieuw project 2021-2022: ‘Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen’

Jaarlijks kiezen de ZWO-commissies van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk samen een project waaraan men financiële steun verleent. Hieraan wordt bekendheid gegeven door maandelijkse stukjes in de kerkbladen, het uitreiken van een projectfolder en vele acties. Voor dit project wordt een aantal verkopen georganiseerd: oliebollen, herfstbloemstukken, de speculaas- en appeltaartactie, kerstmarkt, gereedschap-
en plantenmarkt. Vrijwilligers van de kerken plukken appels en peren, en dat brengt een behoorlijk bedrag op. De aldus verkregen bedragen zorgen, met de opbrengsten van de collectes, dat een project weer een jaar vooruit kan. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van de medewerking, ook financieel, van onze gemeenteleden. Alvast hartelijk dank hiervoor.
Dit jaar hebben de ZWO-commissies gekozen voor een project van Kerk in Actie: het ondersteunen van de Lutherse Broederkerk bij het bevorderen van een stabiele toekomst in Kameroen. Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Deze gemeenschap van bevlogen christenen werkt actief mee aan de ontwikkeling van het arme West-Afrikaanse land. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland.
Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De
woestijn rukt op en verdrijft de boeren van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert de boeren duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed te bewaren en te voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.
Predikanten opleiden Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveaus: van boeren die
vrijwillig voorganger zijn tot volleerde predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid. De kerk verspreidt bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met de problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben, zoals de strijd tegen armoede. Driekwart van uw bijdrage voor dit project is voor duurzame landbouw en een kwart voor de predikantenopleiding. (wordt vervolgd).

In de Goede Herderklank wordt regelmatig nadere informatie vermeld.
Graag vragen wij aandacht voor uw gaven in de zendingsbussen. De ZWO-Zendingsbussen vindt u achterin de kerk.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Gerrit Zwarts, secretaris; e-mail: g.zwarts@datapross.nl.
Germa Steert, penningmeester; e-mail: wengsteert@hotmail.com.
Elize van Schoonhoven; e-mai: h.j.van.schoonhoven@tele2.nl