Morgendienst 15 maart 2020 Morgendienst 15 maart 2020

Liturgie zondag 15 maart 2020 n.a.v. Exodus 2: 1-10.  Voorganger ds. G.C. Buijs

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 33: 8 (Wij wachten stil op Gods ontferming)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 377: 1, 2, 6 en 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Leefregel: 

Zingen: NLB 838: 1 en 2 (O grote God, die liefde zijt)

Gebed 

Schriftlezing: Exodus 2: 1-10

Zingen: Psalm 68: 7 (God zij geprezen met ontzag)

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 939: 1 en 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)

Gebeden

Zingen: NLB 416: 1, 3 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen:

terug