Wijk 4 Wijk 4

Ouderling:  Vacant : Tijdelijke waarneming/aanspreekpersoon
Mevr. W.A.E. Keizer-Pouw 
Diaken:  dhr. J. Beumer  
Pastoraal medewerkers:
mevr. H. Stenfert
mevr. J. van Wageningen

Klik hier voor de contactgegevens

terug