Corona-maatregelen Goede Herderkerk

Corona-maatregelen Goede Herderkerk
VAN DE KERKENRAAD

NIEUW BERICHT !

In verband met de grote toename van het aantal besmettingen onder kinderen is besloten dat :

- Er op zondag 21 november GEEN kindernevendienst is, maar wel OPPAS is in de kerk.
- Vanaf 28 november er GEEN Kindernevendienst en GEEN Oppas meer is in de kerk. 

Andere berichten

Als gevolg van de aangescherpte coronaregels gelden met ingang van 13 november 2021, de volgende regels voor de diensten en activiteiten in de Goede Herderkerk (in ieder geval tot 4 december 2021) :

  1. Een ieder neemt de algemene coronaregels in acht (thuisblijven bij klachten, handen wassen etc.).
  2. Er geldt in de kerk geen CTB-plicht (Coronatoegangsbewijs, QR code) ! Dit geldt WEL voor koren die in de kerk repeteren, en die dat zelf regelen !!
  3. Het binnenkomen van de kerk kan via de hoofd- en achteringang. Het verlaten van de kerk kan alleen via de hoofdingang op aanwijzing van één van de herkenbare coördinatoren.
  4. Bij binnenkomst van, verplaatsing binnen, en het verlaten van het kerkgebouw wordt een mondkapje gedragen.
  5. Wij verzoeken een ieder de 1.5 m afstand te houden, en elkaar daarin te respecteren en te waarderen. Vanwege de 1.5 m afstand is de ruimte in de kerk en zalen beperkt !
  6. De kinderen van de kindernevendienst gaan voor de schriftlezing de kerk uit (De leiding van de kindernevendienst neemt het lampje mee !), maar keren NIET in de dienst terug. Zowel de kinderen van de kindernevendienst als die van de oppas staan NA de dienst in de hal te wachten op hun ouders/begeleiders.
  7. Na de dienst is er GEEN gelegenheid voor koffiedrinken etc. en ontmoeting in de hal van de kerk (bar is gesloten).
  8. Er wordt voldoende geventileerd.
  9. Er wordt wel gezongen in de dienst.

Namens het Moderamen,
Anton van de Burgt, scriba 

terug