De historie

De N.H. Kapel en pastorie
De historie

In de 19e eeuw waren er landelijk verschillende evangelisatieverenigingen actief, allen gekant tegen de “moderne” leer die in de vaderlandse kerk op veel plaatsen werd gebracht. Zo ook in Epe en - toendertijd - in Emst.

Daarom werd in 1869 door de “Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging” (N.E.P.V.) in Emst een evangelisatie opgericht “Bethel” geheten, met als voorganger evangelist
D. Meeuwenberg.
Op diens initiatief kwam er in 1880 ook een evangelist naar Epe, namelijk W. Wesseldijk. Deze stichtte hier in Epe een evangelisatie, voorlopig als afdeling van Bethel uit Emst.

Evangelist Wesseldijk ontplooide in Epe verschillende initiatieven, in 1881 werd een evangelisatielokaal gebouwd, in de volksmond “de Kapel” genoemd en in 1882 naast deze kapel een pastorie. De kapel stond op het parkeerterrein voor het huidige kerkgebouw en is in 1963 t.b.v. de bouw van de nieuwe kerk afgebroken.

 
De voorgangers van het eerste uur

het interieur van de Kapel
De voorgangers van het eerste uur


Wesseldijk werd in 1885 overgeplaatst naar Nijverdal, zijn opvolger was evangelist
C.B. Hondius, die tot 1888 in Epe bleef.
Na zijn vertrek was er niet direct een evangelist van de N.E.P.V.voor Epe beschikbaar en daarom besloot de Eper evangelisatievereniging zich los te maken van de N.E.P.V en op eigen benen te gaan staan.
Zij benoemde in 1888 als voorganger Hendrik Bos, een 30-jarige evangelist uit Meppel en daar voorganger van een Vrij-Evangelische evangelisatie.

Onder leiding van Bos maakte de evangelisatie van Epe zich ook los van Bethel in Emst. Zij verkreeg op 27 juli 1889 rechtsgeldigheid onder de naam ”Vereniging van Evangelisatie te Epe”, later gewijzigd in “Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie te Epe”. Deze datum kan gezien worden als de stichtingsdatum van een zelfstandige evangelisatie, die later uitmonde in de Goede Herderkerk.

Het is triest dat Bos in 1891, op de jonge leeftijd van bijna 33 jaar, na een kort ziekbed kwam te overlijden, Zijn graf vindt u op het kerkhof aan de Tongerenseweg in Epe.

Als opvolger van Bos kwam in 1891 evangelist J.Wielenga uit Veendam naar Epe, hij nam in 1910, op een leeftijd van 66 jaar afscheid en in datzelfde jaar werd A.J.Fortuin uit Hoogeveen als voorganger van de Eper evangelisatie benoemd, Fortuin bleef tot 1921 en vertrok toen naar Dedemsvaart.  

 
Periode van 1921 tot 1957

interieur Kapel van een latere datum (met een "nep" orgelfront)
Periode van 1921 tot 1957

Interieur Kapel van een latere datum (met een "nep" orgelfront) waarin één voorganger de evangelisatie diende, dat was L. Keizer die in 1921 op 28-jarige leeftijd uit Geeserveld naar Epe kwam en hier bleef tot zijn emeritaat 1957.

Er gebeurde niet zoveel opmerkelijks is deze periode. Wel werd in 1941 de evangelisatie in het kerkelijk verband van de Hervormde gemeente van Epe opgenomen. Er werd een evangelisatie-commissie benoemd waarin, naast het bestuur van de evangelisatieve vereniging, ook een tweetal vertegenwoordigers van de Hervormde gemeente zitting kregen.

Ondanks de betere contacten was in het algemeen de verhouding met de Hervormde gemeente moeizaam. In 1947 werd het eindelijk toegestaan eigen ambtsdragers te benoemen. Het was ook tijdens het voorgangersschap van Keizer dat er in 1934 een afsplitsing plaats vond en er een nieuwe evangelisatie “Waarheid en Genade”, de latere Sionskerk, werd gesticht.

 
Tijd van verandering brak aan

het interieur van de Goede Herderkerk in 1964 (het orgel ontbreekt nog)
Tijd van verandering brak aan


In 1957 ging de heer Keizer met emeritaat en werd hulpprediker
D. Eveleens uit Dokkum als voorganger van de evangelisatie benoemd.

Er brak toen een periode aan van groei. Het dorp Epe groeide en daarvan profiteerde ook de evangelisatie.
Men begon al spoedig te praten over een groter kerkgebouw ter vervanging van de kapel. Nadat eerst aan kerkbouw op een ander terrein werd gedacht, werd uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw op eigen terrein, direct achter de bestaande kapel.

In 1963-1964 werd hier de nieuwe kerk gerealiseerd. Architect was Pothoven uit Amersfoort en de aannemer was Van Norel uit Epe. De totale kosten bedroegen ƒ 150.000,-- , voor de evangelisatie van toen een reusachtig bedrag wat door allerlei acties bij elkaar werd gebracht.
Het nieuwe gebouw werd op zondag 29 november 1964 in gebruik genomen. Als naam werd gekozen “Goede Herderkerk”.

In de jaren 1992/1993 is het gebouw uitgebreid met een aantal zalen en een jeugdaccomodatie, terwijl in 1999 de kerkzaal een grondige renovantie onderging.

 
De weg naar het heden De weg naar het heden


De evangelisatie was uitgegroeid tot een volwaardige gemeente en men wilde niet langer functioneren in een zekere afhankelijkheid van de centrale Hervormde gemeente (Grote Kerk).
Er gingen steeds meer stemmen op om de kerkelijke structuur in Epe zodanig te wijzigen dat de Evangelisatie een eigen status als wijkgemeente zou verkrijgen.

Na veel overleg tussen de Hervormde gemeente Grote Kerk en de beide evangelisaties, bleek uiteindelijk dat de enige mogelijkheid het stichten van een buitengewone wijkgemeente was. Dit gebeurde in 1975 toen voorganger Eveleens met emeritaat ging.

De “Buitengewone wijkgemeente Goede Herderkerk” startte toen met 1 nieuwe predikantplaats. De eerste predikant was Ds. J. Korpershoek uit De Bilt, die op 27 februari 1977 intrede deed. Hij vertrok in 1980 naar Kralingen.

Zijn opvolger was Ds. G.S. Alma die op 15 februari 1981 vanuit Soest naar Epe kwam en bleef tot zijn vertrek naar Baarn in 1988.

Daarna kwam Ds. K. de Graaf uit De Krim. Hij deed intrede op 3 september 1989 en vertrok in juni 1994 naar Steenwijk.

Hij werd opgevolgd door Ds. W. Tijink uit Zwolle, die op 18 september 1994 werd bevestigd en afscheid nam in januari 2000 om naar Zwartsluis te gaan.

In de periode van juli 2000 - november 2014 was Ds. E.S. Klein Kranenburg, afkomstig uit Lisse, verbonden aan de Goede Herderkerk. Hij nam afscheid van onze gemeente i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en werd vervolgens bevestigd als bijstand in het pastoraat in Welsum.

In juli 2013 kwam ds. B. Lampen naar onze gemeente, waar hij bevestigd werd als 2e predikant. Dit was tijdelijk, want met het vertrek van ds.Klein Kranenburg was hij vanaf september 2014 de predikant van onze gemeente. Ds. Lampen kon uiteindelijk voor 50% zijn taak binnen onze gemeente vervullen.

In overleg en medewerking van de gemeente is er voor gekozen om naast ds. Lampen een fulltime predikant aan te stellen en op 1 juli 2018 deed ds. G.C. Buijs uit Zevenbergen zijn intrede in de gemeente van de Goede Herderkerk.

Sinds mei 2004 maakt de Goede Herderkerk deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en heeft daarin de status van wijkgemeente van bijzondere aard.
 

 
Het Orgel

Het Orgel

 

Het orgel is in 1994 gebouwd door B.A.G. Orgelmakers te Enschede en diende ter vervanging van het in 1967 door de fa. Reil gebouwde orgel, dat qua dispositie te klein was.
De dispositie van het huidige orgel ziet er als volgt uit:

Hoofdwerk Bovenwerk Pedaal
  Prestant 8'   Prestant 4'   Subbas 16'
  Cornet 5 sterk af C'   Holpijp 8'   Octaaf 8'
  Roerfluit 8'   Viola 8'    Fagot 16'
  Octaaf 4'   Roerfluit 4'   
  Fluit 4'   Nasard 3'  
  Octaaf 2'   Nachthoorn 2'  
  Mixtuur 3-4 sterk   Dulciaan 8'  
  Trompet 8'   Tremulant  

 Koppelingen
     Hoofdwerk - Bovenwerk
     Pedaal - Hoofdwerk
     Pedaal - Bovenwerk 

Manuaalomvang : C' - f"
Pedaalomvang : C' - f'
Systeem : rein mechanisch
Orgelkast : ontwerp orgelmaker
Windvoorziening : magazijnbalk met dubbele vouwen
Stemming : evenredig gelijkzwevende temperatuur. 

Pijpen               
In het front staat de Prestant 8' vanaf C - d' n de Prestant 4' vanaf A - bo. Alle houten pijpen, totaal 54 stuks, zijn gemaakt van eikenhout. De open metalen pijpen hebben een legering van 28% tin en 72% lood met uitzondering van het front hetgeen 70 - 30 is. In de fluiten zijn de verhoudingen 18-82.
De stevels van de tongwerken zijn van eikenhout, d koppen van mahonie.
De Fagot 16' heeft een cilindrische beker.

 
Boek: Van Kapel naar Kerk

Boek: Van Kapel naar Kerk
In december 2014 is het boek "Van Kapel naar Kerk" uitgekomen. De geschiedenis van de Goede Herderkerk is opgetekend door de auteur A. Vreugdenhil.
De Hervormde Gemeente van Epe heeft, in tegenstelling tot vrijwel alle gemeenten op de Veluwe, een vrijzinnig karakter. Hoe dit is ontstaan en wat dit in de negentiende en twintigste eeuw voor consequenties had, wordt in dit boek beschreven. Het had onder andere tot gevolg dat een tweetal Evangelisaties werden opgericht. De voortzetting van een van deze Evangelisaties is de huidige Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Goede Herderkerk. De boeiende historie hiervan wordt in dit boek uitvoerig en goed gedocumenteerd beschreven.
Talrijke illustraties geven ook een goed beeld van wat plaatsgehad heeft.