De historie

De N.H. Kapel en pastorie
De historie

In de 19e eeuw waren er landelijk verschillende evangelisatieverenigingen actief, allen gekant tegen de “moderne” leer die in de vaderlandse kerk op veel plaatsen werd gebracht. Zo ook in Epe en - toendertijd - in Emst.

Daarom werd in 1869 door de “Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging” (N.E.P.V.) in Emst een evangelisatie opgericht “Bethel” geheten, met als voorganger evangelist
D. Meeuwenberg.
Op diens initiatief kwam er in 1880 ook een evangelist naar Epe, namelijk W. Wesseldijk. Deze stichtte hier in Epe een evangelisatie, voorlopig als afdeling van Bethel uit Emst.

Evangelist Wesseldijk ontplooide in Epe verschillende initiatieven, in 1881 werd een evangelisatielokaal gebouwd, in de volksmond “de Kapel” genoemd en in 1882 naast deze kapel een pastorie. De kapel stond op het parkeerterrein voor het huidige kerkgebouw en is in 1963 t.b.v. de bouw van de nieuwe kerk afgebroken.

terug