De Bijbel open De Bijbel open
Samen lezen en leren. Bijbelstudie met verdieping.Tijdens de avonden staan we uitvoerig stil bij de boodschap van de Bijbeltekst en de historische
achtergrond. Daarnaast is er ook volop ruimte voor gesprek over de betekenis van de Bijbeltekst voor ons persoonlijk geloof.

Data: maandagen 28 oktober, 25 november,
23 december, 27 januari, 24 februari en 23 maart.


Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk

Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl
terug