Kerkgebouw Goede Herderkerk Kerkgebouw Goede Herderkerk
Enkweg 2, 8162 VW Epe,
Telefoonnummer 0578-616729
www.goedeherderkerkepe.nl
 
Kerkenraad Kerkenraad

Voor de contactgegevens van leden van de kerkenraad gaat u naar pagina 'De kerkenraad'

 • Predikanten
 • Pastorale bijstand / medewerkers
 • Scriba
 • Ouderlingen
 • Diakenen
 • Kerkrentmeesters
 
Koster Koster
Mevr. Willie Schreurs-Kluin
Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe.
Telefoon: 06-51233034
E-mail: kosteres@goedeherderkerkepe.nl
(ook reserveren zalen)
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
G. Lokhorst, A. Schweitzerlaan 207, 8162 DX Epe, tel. 0578-620244.
E-mail: gert.lokhorst@concepts.nl 
 
Bezorging kerkblad Bezorging kerkblad
Albert Wittingen, tel. 0578-616527, e-mail: albert.mieke.wittingen@planet.nl
 
Beamerteam Beamerteam
Het beamerteam bestaat uit 5 personen. Tijdens de diensten verzorgen zij zowel de presentatie van de liturgie als de uitzending voor KerkTV. De liturgie graag
5 werkdagen voor de dienst aanleveren.

Heeft u vragen of wilt u bestanden sturen aan het beamerteam, dan kunt u mailen naar beamerteam@goedeherderkerkepe.nl

 
Redactie Goede Herderklank Redactie Goede Herderklank
Heidi van Hattem (en Anton van de Burgt)
Inleveradres kopij
Willem Dreeslaan 16, 8161 ZS Epe
tel. 06-11321052
e-mail: goedeherderklank@goedeherderkerkepe.nl

 
 
Verenigingen Verenigingen
Voor de contactpersonen van de verenigingen gaat u naar de pagina's onder 'Activiteiten'
 
Organisten Organisten
Johan Smit (coördinator/contactpersoon organisten),
tel. 06-25096757;
e-mail: johansmit_92@hotmail.com

Marijn de Jong (technisch beheer)
tel. 038-4602071/06-23363424;
e-mail: mdejong@gebruiktebladmuziek.nl
    
Jan Wllem Jonkman   
Geerd Voortman
 
 
Kerkradio Kerkradio
Dhr. H. Pleiter
Tel. 0578-679391
E-mail: hpleiter@vmi-group.com 
 
Rekeningnummers Rekeningnummers

College van Kerkrentmeesters
     
      Kerkelijke bijdrage Rabobank Epe,
      rek.nr. NL18RABO0317572008
     
      Collectebonnen
Rabobank Epe,
      rek.nr. NL84 RABO 03175 35 900
      o.v.v. bezorgadres!
     
      Giften/Verjaardagsfonds e.d.
      
Rabobank Epe rek.nr. NL84 RABO0 03175 03 405
      
      Kerkradio:
bijdrage Rabobank Epe,
      rek.nr. NL06 RABO 03175 72 806

      ZWO ( zending, werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking) t.n.v.: ZWO Goede Herderkerk Epe     
      bijdrage ING Bank
      rek.nr. NL42INGB 0003638995
        
Alle betalingsbewijzen t.n.v. "Goede Herderkerk" Epe.

Wijkdiaconie

Rek.nr. NL89RABO0317527274 Rabobank Epe t.n.v. diaconie Goede Herderkerk.

 
De website De website

Het beheer van de website is in handen van 2 redactieleden, die onderling de verschillende werkzaamheden hebben verdeeld.

Anneke Pleiter verwerkt

 • de mutaties
 • aangeleverde teksten/kopij
 • nieuwe informatie
 • actualiteiten
 • pagina layout

Het e-mailadres is: redactie-site@goedeherderkerkepe.nl

Driesje Vos beheert de foto's.
Het e-mailadres is: fotograaf@goedeherderkerkepe.nl
Telefoon: 0578-620114

Nico Riphagen is verantwoordelijk voor het meer technische deel van de site. Hij onderhoudt o.a. het contact met de helpdesk van het computersysteem van Protestantsekerk.NET. Voor opmerkingen en vragen betreffende dit onderdeel kunt u bij hem terecht.
Het e-mailadres: ict@goedeherderkerkepe.nl
Telefoon: 06-52334393

 
Wijkdiaconie Wijkdiaconie
Secretaris
Dhr.A.Nijhof, Telefoon: 06-27475918 E-mail:  arjan.nijhof92@gmail.com 
E-mail: secretaris-wijkraadvandiakenen@goedeherderkerkepe.nl
 
Kapel Zuuk Kapel Zuuk
Contactpersoon: Mevr. Annie Berends, tel. 0578-641383