Avonddienst 15 maart 2020 Avonddienst 15 maart 2020

Liturgie zondagavond 15 maart 2020, voorganger ds. K. de Graaf, Kallenkote

Aanvangslied: Ps 118 : 1, 8

Votum en Groet

Zingen: Ps 138 : 3, 4

Psalmlezing: Psalm 27 : 1 – 3

Zingen: Ps 27 : 7

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 866

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Mattheüs 27 : 11 – 26 (NBG 1951)

Zingen: Lied 536

Verkondiging

Zingen: Ps 51 : 6, 7

Dankzegging en Voorbede

Collecten

Zingen: Lied 245

Zegen
 

terug