Volwassenen Volwassenen
BELIJDENIS
Het leven is vol keuzes. Zoveel dat je soms niet weet wat je moet kiezen en last krijgt van keuze-stress. Soms kun je er zelfs moe van worden. Heel anders is dat met je keuze voor God. Dat geeft rust. Waarom? Gods keuze voor jou gaat vooraf aan jouw keuze voor God.
Eerst is er de keuze van God. En dan de vraag: ‘Kies jij ook voor God?’
Hopelijk is het antwoord ‘ja’. Bij dit ‘ja’ past belijdenis doen. In het midden van de gemeente, jouw gemeente, delen dat God jou heeft uitgekozen en dat jij voor God kiest. Wie belijdenis doet, antwoordt op Gods liefde voor jou persoonlijk. Voorafgaande aan de belijdenis mogen we elkaar ontmoeten tijdens de belijdenis-catechese. Nieuwsgierig, geïnteresseerd of al vastbesloten? Laat het even weten, zodat we met elkaar daarover verder kunnen spreken.
Voor belijdenis doen geldt dat je niet snel te jong en zeker nooit te oud bent! Van harte uitgenodigd.
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl 

VADER-ZOON/MOEDER-DOCHTER AVOND
Alle jongeren 10+ worden uitgenodigd voor een inspirerende avond met hun vader of moeder. We zingen, praten, eten en delen. Een ervaring om nooit meer te vergeten. Noteer alvast vrijdagavond 26 mei. 

IEDER KIND EEN EIGEN AANPAK
Het is voor ouders een kunst om te ontdekken hoe je kind in elkaar zit en de opvoeding daaraan aan te passen.
En hoe ga je om met verschillen? Je leert in de cursus het gedragspatroon van je kind én jezelf ontdekken en dat blijkt een prachtige bijdrage te leveren aan de relatie met je kind. Het is handig zelf het boek aan te schaffen (22 euro) of te lenen. Op vijf woensdagavonden van 20.00 – 21.30 uur: 8 en 22 februari, 8 en 22 maart en 12 april.
Contactpersoon: Joanne Coes, tel. 06-22891666,
e-mail: joannecoes@hotmail.com

ONTMOETING AAN TAFEL
Vanaf donderdag 8 september is de kerk elke tweede donderdag van de maand van 11.30-13.30 uur open voor iedereen. Er is koffie met wat lekkers, tijd voor ontmoeting en een lunch met soep. Zeg het voort!
Opgave niet verplicht maar wel gewenst via www.goedeherderkerkepe.nl of bij de scriba.
Contactpersoon: Greetje Vrieling,
e-mail: gvrieling@hotmail.com

MANNENDAG: BROTHERHOOD
Even een zaterdag iets heel anders. Met mannen onder elkaar rondom het thema: 'Broeders in het geloof'. Er is bezinning, een stoere activiteit en een barbecue.
Datum: zaterdag 1 juli
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

INTRODUCTIECURSUS RUIMTE VOOR DE GEEST
Ruimte voor de Geest in de kerk, in jou en in de ander.
De cursus van drie avonden is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken. De cursus Ruimte voor de Geest is voor mensen die zelf en met elkaar willen nadenken over de volgende vragen:
  • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken. Welke uitdagingen zijn er op dit gebied?
  • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?
  • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?
Natuurlijk mag je ook vragen die je hebt over de Heilige Geest aan ons stellen.
Data: donderdag 13 april, donderdag 20 april en donderdag 11 mei
Tijd en plaats: 20.00 uur Goede Herderkerk Epe
Kosten: € 10,00 voor aanschaf cursusboek
Leiding: Ds. Jelle de Kok e.a. (Leven vanuit de Bron)
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN
Voorafgaand en op christelijke feestdagen onderstrepen de symbolische bloemschikkingen de tekst of het thema van de kerkdienst.
Ook wordt er, in de week voorafgaand aan de laatste zondag van het kerkelijke jaar, een workshop symbolisch bloemschikken gegeven in de Goede Herderkerk. Iedereen kan meedoen. Het thema van de gedachtenisdienst zal centraal staan. Nadere gegevens komen in het kerkblad. Contactpersoon: Gerri Hofenk, tel. 0578-613751,
e-mail: ggchofenk@live.nl
 
terug