maandag 24 februari 2020

De Bijbel open

Datum: 
 maandag 24 februari 2020
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 Goede Herderkerk

Samen lezen en leren. Bijbelstudie met verdieping. Tijdens de avonden staan we uitvoerig stil bij de boodschap van de Bijbeltekst en de historische
achtergrond. Daarnaast is er ook volop ruimte voor gesprek over de betekenis van de Bijbeltekst voor ons persoonlijk geloof

Data: maandagen 28 oktober, 25 november,
23 december, 27 januari, 24 februari en 23 maart.

Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

terug