donderdag 9 januari 2020

Alpha-cursus

Datum: 
 donderdag 9 januari 2020
Locatie: 
 Goede Herderkerk

Vanaf 9 januari bent u tien donderdagavonden welkom op de Alpha-cursus! In deze cursus gaat het over belangrijke geloofsonderwerpen, zoals: Wie is
Jezus? Waarom is Hij aan het kruis gestorven? Hoe kan ik het kwade weerstaan? Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest, nadat is uitgelegd wie de Heilige Geest is. Kortom, op de Alpha-cursus
proberen we enkele geloofsfeiten goed uit te leggen met de bedoeling dat het geloof mag leiden tot een levende relatie met God. Een Alpha-avond begint meteen maaltijd, gevolgd door een praatje en daarna is er gelegenheid om in kleine groepen hierover met
elkaar te spreken.

Tijd: inloop van 18.45 uur (Om 19.00 uur wordt er gestart met de maaltijd).
Locatie: Goede Herderkerk, Enkweg 2, Epe

Info/opgave:
ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl,

terug