Autodienst Autodienst

Gemeenteleden die niet zelfstandig de kerkdiensten kunnen bezoeken, kunnen via de contactpersoon in hun vervoer laten voorzien. Gemeenteleden die vervoer willen aanbieden, kunnen dat ook opgeven aan de contactpersoon.

Contactpersoon: Dhr. H. Visser telefoon: 0578-662164
e-mail: hf.visser@hotmail.com

 
Bloemengroet Bloemengroet

De bloemen die tijdens de diensten in de kerk staan, worden bezorgd bij een gemeentelid. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zieken en naar jarige ouderen die de leeftijd van 80 jaar en 85 jaar en ouder hebben bereikt. De bloemen worden bekostigd uit de opbrengsten van het verjaardagsfonds en giften.

Contactpersoon: de scriba

 
Combo Combo
Het combo begeleidt diverse diensten (o.a. combodiensten en gezinsdiensten) en bestaat momenteel uit vier zangeressen en twee zangers. Instrumentaal bestaat het combo uit piano, gitaar en drum. Het combo oefent op de eerste zondag van de maand na de ochtenddienst. Het repertoire bestaat uit opwekkingsliederen en andere liederen uit het gospel genre. 

Contactpersoon: Johan de Leeuw, tel. 06 47281263; e-mail: deleeuw.epe@hotmail.com
 
Epe zingt op zondag Epe zingt op zondag
Houdt u, houd jij van zingen? Kom dan naar ‘Epe zingt op Zondag’! We zingen met elkaar uit allerlei liedboeken en bundels. Na afloop is er koffie
en thee met wat lekkers. 'Epe zingt op Zondag'  wordt enkele keren per jaar georganiseerd. 

Contactpersoon: Erika Koesveld, tel. 06 34433891; e-mail: erikakoe275@gmail.com
 
 
Gastvrouwen Gastvrouwen

Elke zondagmorgen worden door twee gastvrouwen liedboeken of liturgieën uitgereikt. Na afloop van de dienst zijn de dames ook behulpzaam bij het collecteren. Als er bij bijzondere diensten koffie wordt geschonken, wordt dit door de gastvrouwen verzorgd.

Contactpersoon: Mevr. A.Dijkhof, telefoon: 0578-641659 ; e-mail: hermandijkhof1@hetnet.nl

 
Goede Herderklank kerkblad Goede Herderklank kerkblad

Dit is de kerkbode van de Goede Herderkerk-gemeente. Het blad verschijnt 10 keer per jaar.
De kopij dient tijdig ingeleverd te worden bij de eindredacteur (Zie onder KERKBLAD).

Eindredacteur: Heidi van Essen, Kerkstraat 9, 8162 RS Epe, tel. 06-11321052
e-mail: goedeherderklank@goedeherderkerkepe.nl 

 
Hulpdienst Hulpdienst

Wanneer er mensen zijn die hulp nodig hebben door het ouder worden of door ziekte en daardoor behoefte hebben aan begeleiding naar ziekenhuis, arts of anderszins, dan kan men contact opnemen met de contactpersoon. Deze zal met de betrokkene nagaan welke oplossing mogelijk is.

Contactpersoon: J. Beumer, Kopermolenweg 3, 8161 RM Epe.Telefoon: 66 20 64; E-mail: johanbeumer65@gmail.com

 
Kerkradio Kerkradio

De kerkradio maakt het mogelijk voor diegenen die niet meer de kerk kunnen bezoeken, toch de erediensten thuis mee te beleven. Via de contactpersoon kan een aansluiting geregeld worden.

Contactpersoon: H.E. Pleiter, Gelriaweg 17,8161 RK Epe. Telefoon: 67 93 91
E-mail: hpleiter@vmi-group.cpm

 
Rommel- en Boekenmarkt Rommel- en Boekenmarkt

Eenmaal per jaar (in 2024 op vrijdag 19 en zaterdag 20 april) wordt er een grote overdekte rommel- en boekenmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor de Goede Herderkerk.

Voor deze jaarlijkse rommel- en boekenmarkt ontvangen heel graag bruikbare/verkoopbare spullen. Elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) kunt u de spullen tussen 08:30 en 11.00uur brengen in de Goede Herderkerk. Als er eventueel spullen opgehaald moeten worden, kan dit (tot uiterlijk de donderdag voor de inzamelingszaterdag) worden gemeld bij mevr. Ali Niemeijer, bereikbaar onder nr. 0649 33 35 13

Wat wordt NIET ingenomen?

· Groot meubilair, zoals bankstellen en wandmeubelen

· Witgoed

· Piano's/Orgels

· Bedden/Ledikanten

· Kasten in onderdelen

· Stoelensets beschadigd/versleten

· Aardewerk of plastic bloempotten

· Videobanden en "gebrande" CD's/DVD's

· Plastic tuinmeubelen

 

Contactpersoon rommelmarkt (ad interim) :

Richard Heijloo, Telefoon 0578 62 11 06 of 06 51 99 97 22 E-mail: richard.heijloo@gmail.com

Algemeen E-Mail adres Rommelmarkt : rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl

Contactpersoon boekenmarkt: Dhr. J.F. van Mossel Telefoon: 61 63 65. E-mail: jfvanmossel@gmail.com

 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Jarige gemeenteleden worden op of rond hun verjaardag namens de Goede Herderkerk een gelukwens aangeboden. Het wordt zeer op prijs gesteld indien men in de bijgesloten envelop een bijdrage geeft. Deze bijdragen zijn bestemd voor het bloemenfonds.

Contactpersoon: mevr. C. Palm-Bomhof,  Grote Weteringdijk 5,  8167 PR Oene,
tel: 641859. E-mai: d.palm@hetnet.nl