Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Het logo symboliseert samen met anderen gezonden te zijn. Wij worden erop uitgestuurd; niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. De opdracht betreft de verkondiging (Z), het diaconaat (W) en het bevorderen van gerechtigheid (O).
De pijlen drukken het samenwerkingsproces op deze drie terreinen uit. Er moet een wisselwerking op basis van gelijkwaardigheid optreden, dus geen eenrichtingverkeer van rijk naar arm. De ronde vorm staat symbool voor de ideale wereld, waar wij allen op hopen.

Al 20 jaar kiezen de ZWO groepen van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk jaarlijks een project van Kerk in Actie. Door middel van artikelen in de Goede Herderklank wordt u hierover geinformeerd. Voor dit project worden in nauwe samenwerking met voornoemde kerken diverse acties georganiseerd: speculaas- en appeltaartactie, kerstkraam, gereedschapsmarkt, plantenmarkt, koekactie. Het appels en peren plukken door vrijwilligers van de kerken brengt eveneens een behoorlijk bedrag op. De opbrengsten van de acties vormen samen met de opbrengsten van de collectes een onmisbare steun in de rug voor het welslagen van het gekozen project.
Een uitgebreide beschrijving van het diaconale projekt staat onder "b)" beschreven.
De steun van gemeenteleden zowel financieel, als praktisch zijn daarbij onmisbaar. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Tevens hebben wij als Goede Herderkerk een Zendingsproject.

ZWO-Zendingsbussen achter in de kerk

NIEUW ZENDINGSPROJECT MEKONG-REACH VANAF JANUARI T/M EIND DECEMBER 2020

Als ZWO groep van de Goede Herderkerk hebben wij gekozen voor het project Mekong in Azië van Operatie Mobilisatie. Deze organisatie is een wereldwijde beweging van christenen en heeft als doel om de minst bereikten te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

 

 

 

Mekong-Reach

Als een levensader stroomt de Mekong-rivier door Zuidoost-Azië. Slingerend van China naar Vietnam is het een bron van leven voor de vijf landen die het doorkruist: Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. En zoals de rivier vruchtbaar leven brengt, zijn er teams van OM in deze regio werkzaam om het Leven met God te brengen. Binnen het 'Mekong Reach' initiatief werken deze teams samen om hoop en verandering te brengen in de levens van mensen in nood. In dezeMekong-regio wonen 240 miljoen mensen, veelal boeddhistisch, waarvan 60% nog nooit over Jezus heeft gehoord.

 

Hulp en hoop voor mensen in nood

De teams van OM in Cambodja, Myanmar, Thailand, Laos en Vietnam werken samen binnen het ‘Mekong Reach’ initiatief waardoor er levende gemeenschappen van Jezus-volgelingen ontstaan, zodat mensen toegang krijgen tot het Goede Nieuws van het leven met Jezus. We zien daardoor transformatie en ontwikkeling in de levens van mensen én hun omgeving. Met dit nieuwe project hopen wij als kerk bij te kunnen dragen aan deze transformatie!In de Goede Herderklank wordt regelmatig nadere informatie vermeld.
Graag vragen wij aandacht voor uw gaven in de zendingsbussen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Gerrit Zwarts, secretaris; e-mail: g.zwarts@datapross.nl.
Germa Steert, penningmeester; e-mail: wengsteert@hotmail.com.
Elize van Schoonhoven; e-mai: h.j.van.schoonhoven@tele2.nl

Opvang van Rohingya-vluchtelingen – Bangladesh 

 

Eind juni heeft de projectgroep van de ZWO ( Grote Kerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk) voor het bovengenoemde project van Kerk in Actie gekozen .Dit project gaat per 1 september 2020 in en duurt tot 1 september 2021.  

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks een grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). Wij komen daarom in actie en houden u de komende maanden op de hoogte over het komende project 

Doet u ook mee per september? 

terug