Wat geloven wij Wat geloven wij

De Goede Herderkerk is een warme, enthousiaste en gastvrije gemeente.

We willen dat iedereen, jongen en oud, zich thuis voelt en daarom vinden omzien naar elkaar heel belangrijk.

We geloven in de liefde van God de Vader voor alle mensen.

Deze liefde hebben we leren kennen door Jezus, de zoon van God. We geloven dat hij voor ons gekruisigd is, gestorven en door God weer opgewekt is uit de dood. Daarom mogen we zeker weten dat Gods liefde sterker is dan de macht van zonde en dood.

Door de Heilige Geest mag Gods liefde een plek krijgen in ons leven. Door zijn Geest wil God in ons wonen. We geloven dat God mensenlevens vernieuwt en heelt. We mogen leven vanuit de vergeving en in woord en daad Gods getuigen van Gods liefde.

We geloven in de kracht van de christelijke gemeenschap die elke week samenkomt om God te eren. Elke week mag de Bijbel opengaan om daar uit te leren en te groeien in geloof. We geloven dat Gods Geest door de woorden van Bijbel heen tot de gemeente spreekt.

De Goede Herderkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland en voelt zich verbonden met de confessionele modaliteit.

terug