SOBERE MAALTIJDEN gedurende de 40-dagen tijd

SOBERE MAALTIJDEN gedurende de 40-dagen tijd

Samen op weg naar Pasen

Ontmoeting en bezinning bij vier sobere maaltijden op vier vrijdagen tijdens de vastentijd in vier kerken in Epe.

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning. Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest om gelouterd het lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van Christus met Pasen te  vieren.

Het klinkt wel tegenstrijdig: een maaltijd, vasten en toch eten?!
Bij de maaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert gaat het vooral om soberheid en het samen optrekken als Christenen op weg naar Pasen. Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!

Tijdens de maaltijd staan we stil bij het (jaar)thema voor 2020:

            “ Leven met overgave”

De deur van de locatie gaat om 18.00 uur open. De maaltijd start om 18.30 uur

Waar en wanneer:

  • op 13 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg.

  • op 20 maart in de RK Martinuslocatie aan de V.d. Hulststraat 1.

  • op 27 maart in de Grote Kerk aan de Beekstraat.

  • op 3 april in de Regenboogkerk/Antenne aan de Van Voorthuysenstraat.


In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag  voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch opgeeft.

  • Voor 13 maart bij: Ammy van de Velde, tel.: 0578 – 61 50 56

  • Voor 20 maart bij: Plony Epping, tel.: 0578 – 61 19 07/611 722

  • Voor 27 maart bij: Hermien Makaske, tel.: 0578 – 61 27 00

  • Voor 3 april bij: Lee de Kool, tel.: 0578 – 62 10 37


Op iedere locatie kunnen per maaltijd ca. 30 gasten deelnemen. Wij hopen u/jou op een van de locaties te mogen begroeten. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De meeropbrengst hiervan is voor de plaatselijke voedselbank

terug