Morgendienst 28-06-2020 Morgendienst 28-06-2020
Zondag 28 juni 2020

Voor de dienst: NLB 705 (Ere zij aan God de Vader)

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Hemelhoog 609 (Machtig God sterke rots)

Bemoediging en groet

NLb 913 Wat de toekomst brenge moge) (wijs: The Rose, Bette Middler)

Leefregel: Kolossenzen 3: 12-17

12.Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15.Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16.Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Opwekking 798 (Houd vol)

Gebed

Ik wens jou van Trinity


Schriftlezing: Psalm 146

1.Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.
2.De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.
3.Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4.Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
5.Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6.die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7.recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8.de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9.de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
10.De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!

Overdenking

Hemelhoog 335 (God van trouw)

Gebeden

Hemelhoog 473 (Zegen mij op de weg die ik moet gaan)

Zegen

Na dienst:
- Opwekking 832 (Jezus overwinnaar)
- Opwekking 623 (Laat het feest zijn in de huizen)
 
terug