Kijk en luister diensten live mee via KerkTV! Kijk en luister diensten live mee via KerkTV!
Klik hier om naar de KerkTV pagina van de Goede Herderkerk te gaan.
Collecteren tijdens of na de tv-uitzendingen Tijdens de uitzendingen worden aan het begin en einde de bankrekeningnummers van de Diaconie en de Kerkrentmeesters getoond. Gelukkig wordt hiervan al behoorlijk gebruik gemaakt en we vragen u om dit te blijven doen. Nu zijn er nogal wat gemeenteleden die een voorraad collectebonnen in huis hebben. Uiteraard kunnen deze hier ook voor gebruikt worden. Wilt u op die manier bijdragen aan de collectes, dan kunt u die in de brievenbus doen bij:

Siebren Kooistra, Officiersweg 27, Epe,
Ruben Visser, Kerkhofweg 25, Emst
Herman Dijkhof, Houtweg 16, Oene.

Wilt u bij giften aan de diaconie de bestemming erbij vermelden? Voor giften aan de kerk hoeft u geen bestemming aan te geven. En als u via de bank wilt betalen, voor de goede orde onderstaand nog even de nummers:

Diaconie Goede Herderkerk Epe : NL89 RABO 0317 5272 74
Kerkvoogdij G.H.Kerk Epe :  NL18 RABO 0317 5720 08
ZWO zendingsbus:  NL42 INGB 0003 5389 95
 
terug