Kijk en luister diensten live mee via KerkTV! Kijk en luister diensten live mee via KerkTV!
Klik hier om naar de KerkTV pagina van de Goede Herderkerk te gaan.

Liturgie voor de eredienst van 12 juli 2020.

Voorganger: ds. B. Lampen
Organist: Johan Smit
Ouderling van dienst: Elisa Schurink

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

NLB.985:1, 2, 3
1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
2.Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
3.Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,

Votum en groet

NLB.978:1, 3, 4
1.Aan U behoort, o Heer der heren,
3.Gij hebt de bloemen op de velden
4.Laat dan mijn hart U toebehoren

We luisteren naar de Tien Woorden
Ps.86:4.
4.Leer mij naar uw wil te hand’len,

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment
Kinderlied 95: Zie de zon, zie de maan (geheel.)

Schriftlezing  Ps.95:1-7 NBG 1951
(t/m de schapen zijner hand)

Nederland zingt: Ps.95:1, 3
https://www.youtube.com/watch?v=7Q6E3WN507o

Verkondiging 

Nederland zingt: Hoe groot zijt Gij!
https://www.youtube.com/watch?v=wirDzGjVKVU

Dankgebed

Ps.145:1, 2
1.O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht
 
Zegen
 

 

 

Collecteren tijdens of na de tv-uitzendingen Tijdens de uitzendingen worden aan het begin en einde de bankrekeningnummers van de Diaconie en de Kerkrentmeesters getoond.


Gelukkig wordt hiervan al behoorlijk gebruik gemaakt en we vragen u om dit te blijven doen. Nu zijn er nogal wat gemeenteleden die een voorraad collectebonnen in huis hebben. Uiteraard kunnen deze hier ook voor gebruikt worden. Wilt u op die manier bijdragen aan de collectes, dan kunt u die in de brievenbus doen bij:

Siebren Kooistra, Officiersweg 27, Epe,
Ruben Visser, Kerkhofweg 25, Emst
Herman Dijkhof, Houtweg 16, Oene.

Wilt u bij giften aan de diaconie de bestemming erbij vermelden? Voor giften aan de kerk hoeft u geen bestemming aan te geven. En als u via de bank wilt betalen, voor de goede orde onderstaand nog even de nummers:

Diaconie Goede Herderkerk Epe : NL89 RABO 0317 5272 74
Kerkvoogdij G.H.Kerk Epe :  NL18 RABO 0317 5720 08

 
terug