Corona-maatregelen Goede Herderkerk

Corona-maatregelen Goede Herderkerk
VAN DE KERKENRAAD

Coronasituatie van 12 januari 2021 tot medio februari 2021

Op dinsdag 12 januari 2021 heeft de overheid de in december 2020 afgekondigde verscherpte maatregelen (lockdown) verlengd met een periode van 3 weken, tot 9 februari 2021. Dit zijn zeer ingrijpende maatregelen voor iedereen, ook voor ons als kerkgemeenschap ! We missen de samenkomsten en het samenzijn, het contact met elkaar ! Toch willen we de kerkdiensten door laten gaan en de lofzang gaande houden, zij het met beperkingen ! En laten we omzien naar elkaar ! Een telefoontje, een kaartje, dat is zo fijn !

Het Moderamen heeft besloten dat er in de periode van 12 januari 2021 tot medio februari 2021 ALLEEN ONLINE-DIENSTEN (zonder kerkbezoekers, maar wel met predikant, 1 ouderling, 1 diaken, 1 kerkrentmeester, organist, voorzangers, beamerteam en kosteres) in de Goede Herderkerk gehouden zullen worden.
Ook mogen er in die periode GEEN ACTIVITEITEN in de kerk en in de Kapel van Zuuk plaatsvinden.

“In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
om een toekomst vol van Hoop !”
(lied van Sela)

Namens het Moderamen,
Anton van de Burgt, scriba

Download hier het gebruiksplan van het kerkgebouw.

terug