Corona-maatregelen Goede Herderkerk

Corona-maatregelen Goede Herderkerk
VAN DE KERKENRAAD


Coronasituatie 

Op dinsdag 23 maart 2021 heeft de overheid de in december 2020 afgekondigde verscherpte maatregelen (lockdown) opnieuw verlengd tot 20 april 2021. Toch is de behoefte aan meer ruimte binnen de kaders groot. Om die reden is het Moderamen van de Generale Synode van de PKN van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is om het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. Het advies van eind februari 2021 luidt : maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers), op 1,5 meter afstand, vooraf reserveren en met triage.
Het zingen zou kunnen met maximaal 4 voorzangers met onderlinge afstand van 3 meter, en 5 meter afstand tot de mensen in de kerk. Voor jongeren zou georganiseerd jeugdwerk opgestart kunnen worden. Inmiddels heeft het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) in zijn vergadering van vrijdag 19 maart 2021 een routekaart gemaakt als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, waaronder de PKN, die dit advies heeft aanvaard (Zie Website PKN). 

Het Moderamen heeft zich beraden over het eerste advies van de PKN en heeft, weloverwogen en met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de overheidsmaatregelen, op 1 maart 2021 besloten dat met ingang van zondagmorgen 14 maart 2021 er weer ochtenddiensten gehouden kunnen worden met maximaal 30 kerkbezoekers (exclusief medewerkers) die zich, zoals we al eerder deden, vooraf moeten aanmelden (Zie Opgave Kerkdienst op de Website !). Het zingen zal vooralsnog gebeuren door TWEE voorzangers die voldoende afstand in acht nemen. Ook de kinderen zijn weer welkom ! Kinderen vanaf 8 jaar zitten bij de ouders in de kerk, voor de kinderen van 0-8 jaar is er oppas/kindernevendienst (ook van tevoren aanmelden). 
Voor de jongeren zal passend jeugdwerk georganiseerd worden.
Het besluit van het Moderamen van 1 maart 2021 voldoet - na toetsing - nog steeds volledig aan het advies en de routekaart van het CIO en de PKN van 19 maart 2021, en de (verlengde) maatregelen van de overheid.


VOORTSCHRIJDEND INZICHT !
Het blijkt dat het aantal besmettingen op de scholen toeneemt. Dat heeft ook gevolgen voor de kinderen in de kerk. Omdat we in de kerk wel de 1 ½ meter afstand in acht kunnen nemen, kunnen de kinderen vanaf 8 jaar wel met de ouders naar de kerk komen. ECHTER bij de oppas is het moeilijk om de gepaste afstand goed te bewaren en te bewaken. Om die reden heeft het Moderamen besloten om met onmiddellijke ingang (24 maart 2021) en tot nader order de oppas voor de kinderen van 0-8 jaar te sluiten !

Alle andere activiteiten zullen helaas nog niet plaats kunnen vinden, maar mogelijk is dat de volgende stap !

In gebed en met vertrouwen willen we zo weer meer met elkaar verbonden zijn, de diensten beleven, en de lofzang gaande houden !

Namens het Moderamen,
Anton van de Burgt, scriba

Download hier het gebruiksplan van het kerkgebouw.

terug