Corona-maatregelen Goede Herderkerk

Corona-maatregelen Goede Herderkerk
VAN DE KERKENRAAD


De rijksoverheid heeft, zoals u inmiddels weet, de coronamaatregelen met ingang van 25 september 2021 versoepeld. De 1.5 m maatregel komt, ook voor de kerken, te vervallen. Ook vervallen de registratieplicht en de gezondheidscheck. Een coronatoegangsbewijs (CTB) is NIET van toepassing op kerkdiensten. Wel wordt benadrukt dat het verstandig is om “gepaste afstand” te houden. Dat is afhankelijk van de plaats en situatie.
Wat betekent dit nu voor onze gemeente ?
Het Moderamen heeft naar aanleiding van de adviezen van de PKN en het CIO (interkerkelijk Contact in Overheidszaken) besloten dat met ingang van 25 september 2021 :

  • De 1.5 m niet meer van toepassing is in de kerk en zaalruimten
  • Er GEEN aanmelding voor de diensten meer hoeft plaats te vinden, en ook geen gezondheidscheck
  • Wel is het verstandig om daar waar nodig te desinfecteren
  • We rekening houden met elkaar, met name onze kwetsbare broeders, zusters en kinderen
  • Er IN de kerkzaal ruimte is voor personen die WEL de 1.5 m willen bewaren (achterste 4 rijen banken)
  • De kinderen van 0-4 jaar naar de Oppas gaan
  • De kinderen van 4 t/m 12 jaar IN de kerk de dienst beginnen, en na het kinderlied naar de kindernevendienst gaan 
  • De kinderen voor de voorbeden/dankgebed terugkeren IN de kerk 
  • Voor degenen die dat willen er gelegenheid is om NA de dienst koffie etc. te drinken in de hal van de kerk
  • Alle activiteiten weer kunnen plaatsvinden in de kerkzalen (in overleg met de kosteres).
Zo hopen en bidden wij dat we met elkaar weer gezegende diensten en fijne ontmoetingen met elkaar kunnen en mogen beleven !

Namens het Moderamen,
Anton van de Burgt, scriba 
terug