Corona-maatregelen Goede Herderkerk

Corona-maatregelen Goede Herderkerk
VAN DE KERKENRAAD
 

Coronasituatie na 29 september 2020

 

Op 29 september 2020 zijn er vanwege de toename van de besmetting met het coronavirus een aantal landelijke maatregelen afgekondigd. Die maatregelen hadden geen betrekking op de kerkdiensten, die kunnen doorgaan zoals op de website vermeld, maar zien wel op andere bijeenkomsten !

In verband hiermee heeft  het Moderamen op 30 september besloten dat met onmiddellijke ingang voor de termijn van in ieder geval 3 weken  :

 • De kerkdiensten doorgang vinden (de helft van de gemeente, max. 30 personen); er wordt niet door de gemeente gezongen
 • De activiteiten voor jongeren ONDER de 18 jaar kunnen doorgaan (met inachtneming van de richtlijnen)
 • ALLE activiteiten voor personen VANAF 18 jaar worden gestopt dan wel uitgesteld !


BERICHTGEVING over KERKDIENSTEN 

UITNODIGING en AANMELDING
De kerkenraad nodigt u uit aan de hand van onderstaand schema, waarbij er ca. 30 personen (exclusief kerkenraad, organist, beamerteam, kosteres en voorzangers, kinderen) in de kerk aanwezig mogen zijn.
Voor de kinderen van 0-8 jaar is er kinderopvang. De kinderen van 8-12 jaar zitten bij de ouders in de kerk.
Bij opgave van kinderen graag de leeftijd vermelden.
Om te voorkomen dat het aantal van 30 personen overschreden wordt, dient u zich aan te melden voor de zondag dat u wordt uitgenodigd door aan te geven dat u ook daadwerkelijk van plan bent om te komen en met hoeveel personen. Aanmelding is een verplichting van overheidswege om overschrijding van het aantal van 30 personen te voorkomen. Het is daarom ook niet mogelijk om onderling te ruilen.
Aanmelding kan via de link op de website www.goedeherderkerkepe.nl, en als dat voor u een probleem is telefonisch bij de scriba 0578-611682.
Let er bij het aanmelden op dat u de link kiest achter de datum waarop u wordt uitgenodigd.
 De aanmelding sluit de vrijdagavond om 20.00 uur voor de betreffende zondag.
Datum Achternaam beginnend met de letters Aanmelden
15 november A t/m P opgaveformulier
22 november R t/m Z opgaveformulier
29 november R t/m Z opgaveformulier
6 december A t/m P opgaveformulier
13 december R t/m Z opgaveformulier
13 december A t/m Z opgaveformulier
20 december A t/m P opgaveformulier
24 december A t/m Z opgaveformulier
25 december A t/m Z opgaveformulier
27 december  R t/m Z opgaveformulier
31 december A t/m Z opgaveformulier
We vragen u voor de diensten in de Goede Herderkerk de volgende basisregels in acht te nemen:
 
 • Bij het betreden van het kerkgebouw de handen wassen cq. desinfecteren.
 • We gebruiken de achteringang bij binnenkomst.
 • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. Het kerkgebouw is daarop ingericht. Volg de aangegeven route en de aanwijzingen van de herkenbare coördinatoren.
 • Ieder houdt de jas en tas bij zich en maakt zo weinig mogelijk gebruik van het toilet.
 • Er is geen samenzang.
 • Mensen met klachten blijven thuis.
 • Er is extra voorzichtigheid geboden voor kwetsbare mensen.
We laten de keus aan u om deel te nemen aan de kerkdienst.
 • Op aanwijzingen van de coördinator verlaat u gefaseerd het kerkgebouw.
 • De collecte is bij de uitgang.
 • Er is helaas geen koffie- en ontmoetingsmoment na de dienst.

Er is extra aandacht voor de schoonmaak. In het kerkgebouw zal het Gebruiks- en Reinigingsplan aanwezig zijn. Het vraagt van ons allen de nodige aanpassingen, maar we zijn blij en dankbaar dat onze Goede Herderkerk haar deuren kan openen en er een weg is om het kerkelijke leven waar mogelijk doorgang te laten vinden.

Zegenrijke diensten toegebeden en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.


Download hier het gebruiksplan van het kerkgebouw.
terug