Corona-maatregelen Goede Herderkerk

Corona-maatregelen Goede Herderkerk
VAN DE KERKENRAAD


Coronasituatie 

Met ingang van zaterdag 26 juni 2021 zijn de coronamaatregelen versoepeld. Voor de Goede Herderkerk betekent dat het volgende :

  • Met ingang van zondag 4 juli kunnen er, gelet op de 1.5 m, weer ca. 100 personen de kerkdienst in de kerk bijwonen. Zij dienen zich vóór vrijdagavond 20.00 uur aan te melden via de Website of zondag bij de achteringang van de kerk.
  • Voor kinderen van 0-8 jaar is er oppas en kindernevendienst (in de Overstapdienst van 11 juli 2021 is er GEEN Kindernevendienst en zitten de kinderen in de kerk). Om de oppas en leiding goed te regelen is het noodzakelijk dat de kinderen (met vermelding van hun leeftijd) ook aangemeld worden. De kinderen van 8-12 jaar zitten in de maanden juli en augustus bij de ouders in de kerk.
  • Ook is samenzang weer mogelijk !
  • Er geldt geen mondkapjesplicht meer in de kerk.
  • Wel dienen de 1.5 m en de hygiënemaatregelen in acht genomen te worden.
  • Alle kring-/verenigingsactiviteiten kunnen weer plaatsvinden in overleg met de kosteres !
  • Nadere informatie kunt u vinden op de Website van PKN.


28 juni 2021,
Het Moderamen van de Goede Herderkerk

Download hier het gebruiksplan van het kerkgebouw.

terug