zondag 17 september 2023 om 10.00 uur

Morgendienst, Startzondag
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. J. Coes-Holland
Organist: Combo Goede HerderkerkLiturgie startzondag 2023

Thema: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 815 (Vul dit huis met Uw glorie)

Bemoediging en groet

Zingen: Sela: Breng ons samen.

Gebed

Zingen: Opwekking 879 (Hart vol van lof)

Uitleg symbool startzondag door Gerrianne

Zingen: Kom op ga je mee

Schriftlezing: 1 Korinthe 13

Zingen: Hemelhoog 399: Samen in de naam van Jezus

Schriftlezing: Lucas 10: 1-11

Zingen: NLB 969:In Christus is noch west noch oost

Overdenking

Zingen: Hemelhoog 473: Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Gebeden

Zingen: Opwekking 249: Heer wat een voorrecht

Zegen
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Kerk in Actie: Werelddiaconaat

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.

Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.
 

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug