zondag 30 mei 2021 om 10.00

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. Lampen
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling(en): mevr.de Graaf-Mulder
Organist: Rianne BeumerLITURGIE

Liturgie voor de eredienst van 30 mei 2021.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Ina de Graaf

Organist: Rianne Beumer

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

Ps. 108:1,2

1.Mijn hart is Heer, in U gerust.

2.Ja, hoger dan het hemels blauw

 

Votum en groet

 

NLB. 800:1, 2, 4

1.Wat zou ik zonder U geweest zijn,

2.Een diepe nacht zou mij omvangen

4.Godlof, een Heiland, een bevrijder,

 

Filmpje + lied.

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kinderlied 26

Breng dank aan de Eeuwige

 

Schriftlezing Romeinen 7:7 t/m 8:2 NBV

(Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde ……heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.)

 

NLB.672:2, 6

1.O Geest der eeuwigheid,

6.Vul aan wat ons ontbreekt,

 

Verkondiging

 

Hemelhoog 233:1, 2, 4

1.Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien

2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

 

Dankgebed

 

Ps.97:6

6.Gods heil, Gods glorie staat, licht als de dageraad

 

Zegen


Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in actie

Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug