zondag 23 mei 2021 om 10.00

Morgendienst, 1e pinksterdag
Voorganger(s): Ds. Buijs
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling(en): Dhr. A. van de Burgt
Organist: Johan SmitLITURGIE

Liturgie zondag 23 mei 2021

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Hemelhoog 399: 1 en 3 (Samen in de naam van Jezus)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Hemelhoog 617A (Tienduizend redenen)

Onderwijzing

 

Apostolische geloofsbelijdenis

 

Belijdenis

 

Zingen: Hemelhoog 501 (Belijdenis)

 

Persoonlijk woord

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het woord

 

Project kindernevendienst

Kinderlied: Trinity Wereldwijs – Vlammetje https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcuqHPb8

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4 en 2 Korinthiërs 13: 11-13

 

Handelingen 2: 1-4

1.Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3.Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4.en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

 

2 Korinthiërs 13: 11-13:

11. Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. 12. Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn laten u groeten. 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

 

 

Zingen: NLB 687: 1 en 2 (Wij leven van de wind)

 

Preek

 

Zingen: NLB 686: 1 en 2 (De Geest des Heeren heeft)

 

Gebed

 

Filmpje muskathlon@home en korte uitleg

 

Zingen: Hemelhoog 589 (Halleluja, eeuwig dank en ere)

 

Zegen


Collectebestemmingen

1e rondgang:  
ZWO, Rohingya vluchtelingen Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger en we weten intussen uit de beelden wat dit leger aanricht onder haar eigen demonstrerende bevolking. Ruim 70 procent van de vluchtelingen zijn kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh heeft Kerk in Actie toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug